Unikátní záběry operace srdeční arytmie

Praha - Čeští kardiologové patří mezi světovou špičku v léčení srdečních arytmií pomocí specializovaného robota. Toho mají pouze dvě centra - pražská Nemocnice Na Homolce a IKEM. A právě tam se šetrné metodě, při které je pacient při vědomí a lékař operuje bez skalpelu, jezdí učit celý svět. Češi navíc robotickou ruku stále zdokonalují: „Zkoušíme nové katetry, byli jsme první centrum, které ho teď zkoušelo,“ podotkl přednosta Kardiologické kliniky v IKEMu Josef Kautzner.

Katetrizační ablace arytmií je poměrně nová metoda léčby poruch srdečního rytmu, dovolující zničení (tj. ablaci) abnormální tkáně v srdci, která zodpovídá za vznik této poruchy. Děje se tak nechirurgickou cestou (tj. bez nutnosti operace srdce), a to pomocí speciálních tenkých a ohebných elektrod (katetrů). Při výkonu se zavede katetr přes žílu nebo tepnu v třísle do srdce a jeho hrot se umístí co nejblíže místa vzniku poruchy srdečního rytmu. Díky průchodu vysokofrekvenčního proudu z hrotu katetru se toto místo zahřeje na teplotu okolo 60-70 °C, a tak dojde k jeho „spálení“.

Oblast, kudy se budou zavádět katetry (tříslo, krk), se znecitliví vpíchnutím lokálního anestetika tenkou jehlou. Poté se provede malé naříznutí kůže a do příslušné cévy se zavede větší jehla. Přes ohebný drátěný vodič se zasune dovnitř cévy plastiková trubička, kterou se poté dají zavádět do srdce různé typy katetrů. Jde o dlouhé a ohebné plastikové katetry, které umožňují snímat elektrické signály z malých platinových elektrod různě uspořádaných na jednom konci. K vyšetření a katetrizační ablaci se zavádí obvykle několik takových katetrů až do srdce, a to za rentgenové kontroly.

Video Reportáž Markéty Hýlové
video

Reportáž Markéty Hýlové

Po umístění katetrů v standardních místech v srdci je provedeno tzv. elektrofyziologické vyšetření. Vyšetření se v zásadě skládá ze snímání elektrických signálů z různých míst v srdci (sledování elektrické aktivity v srdci a jejího šíření) a z elektrické stimulace různých oblastí srdce (sledování rychlosti šíření vynucené elektrické aktivity). Stimulace srdce se používá (ve většině případů arytmií) také k vyvolání příslušné poruchy srdečního rytmu, kterou nemocný trpí. V některých případech se mohou při arytmii nebo v průběhu vyšetření podávat i různé léky s cílem usnadnit vyvolání nebo naopak přerušení arytmie. Tím je možno potvrdit diagnózu typu arytmie, což je předpoklad pro odstranění pomocí katetrizační ablace.

Po zjištění typu arytmie je do příslušné části srdce zaveden speciální ablační katetr, který má řiditelný konec a dovoluje snadnější hledání místa, které se podílí na vzniku nebo udržování arytmie. Toto může být nejdelší část výkonu, neboť určitá místa mohou být velmi obtížně přístupná a někdy je nutno změnit velikost katetru nebo zkoušet se do daného místa dostat z jiného přístupu (např. z krku místo z třísla). Po nalezení místa, které zodpovídá za arytmii, je do hrotu katetru puštěn speciální vysokofrekvenční elektrický proud, který se mění na teplo a zahřívá srdeční tkáň v rozsahu několika milimetrů okolo hrotu. Tímto „spálením“ malého okrsku tkáně je zdroj poruchy rytmu odstraněn. Někdy je potřeba „spálit“ o něco větší oblast tkáně, aby se předešlo kroužení elektrického vzruchu.

Ablace je invazivním výkonem, který vyžaduje zavedení katetrů do těla po napíchnutí žil nebo tepen. Jako každé invazivní vyšetření je provázeno určitým rizikem komplikací. Toto riziko je nízké a výkon je obecně považován za bezpečný. Tak jako u operačních výkonu, liší se riziko podle druhu výkonu i podle celkového zdravotního stavu konkrétního nemocného. Následující text podává pouze obecné informace o možných rizicích spojených s výkonem. O tom, jaké riziko představuje výkon pro Vás, si pohovořte s lékařem, který bude výkon provádět.

U některých pacientů může dojít k určitému krvácení v místě zavedení katetrů a ke vzniku bolestivého otoku nebo modřiny. Výjimečně se mohou vyskytnout závažnější komplikace (podle statistik cca v 0,5 –2 % případů), jako je poškození cévy v místě vpichu, poškození stěny srdce, vznik krevní sraženiny v cévě nebo v srdci a infekce. Komplikace se mohou vyskytnout i velmi zkušenému vyšetřujícímu, a to častěji u nemocných se zvýšeným rizikem (věk, přidružená onemocnění atd.). V dobře fungujícím centru lze tyto komplikace prakticky vždy vyřešit. Případná úmrtí spojená s výkonem jsou velmi vzácná (na úrovni necelého promile, tj. méně než 1 na tisíc výkonů).

Katetrizační ablace je unikátní léčebná metoda v tom, že u většiny nemocných dokáže zcela odstranit poruchu srdečního rytmu, a tak umožnit naprosté vyléčení. Tato úspěšnost se pohybuje pro většinu supraventrikulárních arytmií okolo 85-100 % a zcela vyvažuje možná rizika spojená s tímto invazivním výkonem. V jiných případech, např. přerušení vedení mezi síněmi a komorami u fibrilace síní, odstraňuje katetrizační ablace vnímání arytmie a zlepšuje kvalitu života. Jindy nemusí vést k úplnému vyléčení, ale může usnadnit působení léků nebo odstranit nejčastěji se vyskytující druh arytmie.

Počítačový model srdce
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24