Podle britského průzkumu čeští učitelé nadržují svým oblíbencům

Birmingham - Vědci v Británii se v rozsáhlém mezinárodním průzkumu ptali žáků na to, jak jsou spokojeni se svými učiteli. A čeští pedagogové z toho podle výsledků ankety nevycházejí úplně nejlépe. Čeští žáci si myslí, že učitelé straní svým oblíbencům, zatímco zatracují ty žáky, které si neoblíbili. Jen asi třetina českých studentů míní, že s nimi učitelé jednají férově.

Rozsáhlý průzkum Birminghamské univerzity se konal celkem v šesti zemích. Kromě velkých států, jako je Japonsko, Francie, Itálie nebo Velká Británie, se ho zúčastnila spolu s Belgií i Česká republika. Akademici z Birminghamu se ptali celkem 14 tisíc žáků ve věku 14-15 let. Ti odpovídali na to, zda souhlasí či nesouhlasí s předloženými výroky. 

Výsledky ankety by mohly být inspirací pro řadu českých pedagogů, kteří dnes ve škole přivítali žáky osmých a devátých tříd. Ti totiž o svých pedagozích nemají podle průzkumu zrovna velké mínění. 

Čeští učitelé totiž ve dvou kategoriích úplně propadli. Žáci jim vyčítají, že učitelé některým svým oblíbencům nadržují. Skoro 76 procent českých žáků si myslí, že učitelé v osmých a devátých třídách skutečně mají předsudky. Pokud se jim někdo na začátku školního roku znelíbí, nemůže se pak ze škatulky zatracenců dostat. 

Druhá kategorie, ve které dopadli v porovnání s ostatními zeměmi čeští učitelé úplně nejhůř, byl výrok, zda s žáky učitelé jednají férově. Pouze 35 procent českých žáků s tímto tvrzením souhlasilo. A to je úplně nejméně ze všech zúčastněných zemí.