Archeologové odkryli v Praze unikátní naleziště

Praha - Stavba pražského silničního okruhu odkryla unikátní archeologické naleziště. Silnice proťala místo, kde pralidé vyráběli kamenné nástroje. Archeologové ještě neznají přesné datování, ale odhadují, že některé kameny mohl pravěký člověk v ruce štípat i před milionem let. Lokalita tak patří k nejvýznamnějším za posledních dvacet let.

Kameny, které držela kdysi dávno lidská ruka, jsou různě otlučené a našly se v místech, kam je nepřinesla žádná řeka. Jsou kronikou jednotlivých ledových a meziledových dob. Půdu navátou suchým a studeným větrem střídají vrstvy opracovaných oblázků. Metr po metru se archeologové dostávají hlouběji do historie. „Kope se mechanicky po vrstvách. Když je nějaký větší shluk, tak se to zakreslí,“ vysvětlil vědec Jan Orešanský.

Přesné místo objevu vědci tají

Lokalita je mimořádně bohatá. Kamenů, které lidé naštípali, v ní odhadem leží statisíce. Mohla to být dílna vedle tábora, stará mezi půl milionem až milionem roků. Na planetě v té době ještě neběhal člověk rozumný - homo sapiens, ale člověk vzpřímený - homo erektus. Podle archeologa Petra Šidy dokázal homo erektus přežít v období jednoho milionu let. „Byl to evolučně jeden z nejúspěšnějších druhů člověka,“ dodal.

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Vědci teď pracují na přesném datování jednotlivých vrstev. Přesné místo unikátního objevu před veřejností tají. Za několik dní stavbaři celou lokalitu zakonzervují, aby zůstala neporušená pro budoucí generace archeologů.