Operace Market Garden měla urychlit porážku hitlerovského Německa

Haag - Cílem operace Market Garden, kterou vypracoval britský polní maršál Bernard Montgomery a která začala 17. září 1944, bylo zajistit důležité přechody řek v jižním Nizozemsku. Operace však skončila 25. září 1944 nezdarem a vyžádala si velké ztráty. Bylo to vlastně poslední německé vítězství na západní frontě. Největší výsadkové akce války se zúčastnilo 35 tisíc britských, amerických a polských výsadkářů - z nich bylo po devíti dnech přes 17 tisíc zabito, zraněno nebo skončilo v německém zajetí. Přes Rýn se nakonec spojenci dostali až v březnu 1945, když jim padl do rukou most u Remagenu, malého městečka jižně od Bonnu.

Zdroj: freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com

Bylo to pouhý měsíc po úspěšné bitvě o Normandii. Osvobozena už byla Paříž, Brusel, Antverpy. Hlídky americké 1. armády dokonce překročily u Cách hranice s Německem. Do 14. září byla ve spojeneckých rukou celá Belgie a Lucembursko. Konec války se zdál být na dosah. Britský polní maršál Bernard Montgomery vypracoval plán akce Market Garden - největší výsadkové operace v dějinách. 

Cílem bylo obsadit klíčové říční mosty v jižním Nizozemsku. To byl úkol pro 35 tisíc britských, amerických a polských výsadkářů. Operace byla zahájena poměrně úspěšně obsazením mostu přes rameno Rýna - řeku Wall u Nijmegenu 20. září. Spojenecké pozemní síly však nedokázaly dorazit k mostům včas a výsadkové jednotky tak byly v nerovném boji zničeny jednak zálohami západní fronty, jednak elitními bojovými formacemi, které si zde odbývaly reorganizaci a doplňování po dlouhém nasazení na východní frontě.

Video Reportáž Filipa Kandy
video

Reportáž Filipa Kandy

Poté ale začaly první komplikace a celá operace nakonec skončila neslavně. Jedním z hlavních důvodů porážky bylo selhání rozvědky, když přehlédla tankovou divizi SS, která se do oblasti přesunula krátce před operací. Největší výsadkové akce války se zúčastnilo 35 tisíc britských, amerických a polských výsadkářů - z nich bylo po devíti dnech více než 17 tisíc zabito, zraněno nebo skončilo v německém zajetí.

Operace Market Garden
Operace Market Garden

Most u Remagenu

Přes Rýn se nakonec spojenci dostali až v březnu 1945, když jim padl do rukou most u Remagenu, malého městečka jižně od Bonnu. Porážka spojenců u Arnhemu je tak považována za poslední velké vítězství Němců během bojů na západní frontě.