Berlínský soud rozhodl: Muslimové musí mít ve škole modlitebnu

Berlín – Jisté berlínské gymnázium musí poskytnout svým studentům muslimského vyznání ve školní budově místnost, kde by se mohli o přestávkách modlit. Rozhodl o tom dnes berlínský správní soud v kauze 16letého studenta, který se ve svém vyznání cítil diskriminován. Verdikt vzbudil ve školských kruzích značný rozruch, protože se očekává, že ačkoli se týkal jen jednoho případu, bude aplikovatelný na všechny školy. Mluvčí soudu to připustil s tím, že jde o precedentní případ.

Berlínská školská správa rozsudek nepřijala a oznámila, že město učiní příslušné právní kroky a odvolá se k soudu vyšší instance. Podle školských odborníků soud svým rozhodnutím narušuje dosavadní náboženskou neutralitu státního školství.

Soud své rozhodnutí opřel o posudek odborníka na islám, podle nějž mají modlitby v určené hodiny pro muslimy velký význam a nelze od hluboce věřícího muslima očekávat, že se bude modlit jen mimo školu. S ohledem na ústavní paragraf zaručující svobodu vyznání pak soud došel k závěru, že ústava tím zaručuje „nejen vnitřní právo věřit či nevěřit, ale i právo svou víru vyjadřovat“.

Škola ale namítá, že na svou místnost k modlitbám by pak měli právo i studenti dalších vyznání a stále více prostoru ve školách by zaujímaly modlitebny. Studenti by pak měli tendenci sdružovat se podle vyznání a státní střední školství by ztratilo svůj nábožensky neutrální charakter.

Soud již loni v březnu předběžným opatřením nařídil škole, aby žalujícímu studentovi umožnila modlit se každý vyučovací den o jedné přestávce ve vyčleněné místnosti - bývalém kabinetu. Zřídit trvalou modlitebnu škola odmítá.

Muslim při modlitbě
Muslim při modlitbě