Zneužívání konečně začíná řešit papež

Vatikán - Šéf německé biskupské konference Robert Zollitsch jednal ve Vatikánu s papežem. Mluvili o nových odhaleních sexuálního zneužívaní v katolických školách a internátech v Německu. Je to vůbec poprvé, co se papež Benedikt XVI. osobně zabývá tímto skandálem. Šéf německé biskupské konference Robert Zollitsch dnes zároveň oznámil jmenování pověřeného biskupa, který se bude v Německu zabývat případy sexuálního zneužívání dětí kněžími. Mezitím arcidiecéze v Mnichově, kterou koncem 70. a na začátku 80. let vedl současný papež Benedikt XVI., dnes přiznala pochybení v aféře spojené se zneužíváním.

„Papež se příznivě vyjádřil k opatřením, která přijala německá biskupská konference, mezi nimi ke jmenování zvláštního biskupa, který se bude zabývat případy pedofilie. … Jsem si jist, že budeme moci pokračovat v naší cestě, abychom zhojili rány minulosti a vyhnuli se příštím. … Chceme odkrýt pravdu,“ prohlásil Zollitsch.

Zollitsch se dnes ve Vatikánu znovu veřejně omluvil obětem pedofilního zneužívání kněžími: „Před několika týdny jsem poškozené požádal o odpuštění, nyní totéž opakuji v Římě. … Pedofilie není jen problémem katolické církve. Je však obzvláště strašné, když se zneužívání dětí dopouštějí vychovatelé nebo osoby s velkou morální zodpovědností.“ Dodal k tomu: „Nabízíme poškozeným a jejich rodinám duchovní a psychologickou pomoc. Zvážíme, jestli by mohly pomoci i jiné formy podpory.“

Video Reportáž Martina Jonáše
video

Reportáž Martina Jonáše

Reportáž Martina Jonáše

Události - 12. 3. 2010

Albert-Peter Rethmann, Jana Šilerová a Antonín Brzek v Událostech, komentářích

Reportáž Marty Machkové

Papež na dnešní schůzce odmítl otázku, kterou nesměle otevřel vídeňský arcibiskup, tedy že by zneužívání dětí mohlo zabránit zrušení kněžského celibátu. Na veřejnosti se ale Benedikt XVI. k nejnovějším skandálům německých a rakouských kněží nevyjádřil.

Vážné pochybení v této citlivé oblasti přiznala dnes i arcidiecéze v Mnichově. V 80. letech, kdy zde ještě jako arcibiskup působil současný papež, tu umožnili v rámci terapie pracovat s mládeží knězi, který byl podezřelý ze zneužívání dětí. Tento muž zde však ve zneužívání nezletilých pokračoval. Za tuto chybu prý dnes podle agentur převzal plnou zodpovědnost tehdejší generální vikář Gerhard Gruber. Ratzinger prý sice přijetí tohoto kněze odsouhlasil, ale o jeho minulosti podle vikáře nic nevěděl. „Musíte si uvědomit, že tehdy jsme tu měli asi tisíc kněží. Kardinál nemohl dělat všechno, musel se v některých věcech spolehnout na svého generálního vikáře,“ řekl Gruber.

Některá vystoupení katolických hodnostářů ale ani teď nemají s pokorou nic společného. „Jde o případy z minulosti a my nemůžeme vrátit čas. Německo teď přece má i jiné problémy. Velkou část všeho toho povyku mají na svědomí média,“ tvrdí o skandálu biskup Gerhard Muller.

Pohlavního zneužívání se měl v 70. letech dopustit dnes už bývalý ředitel internátní školy, která byla uzavřena v roce 1981. S nařčením přišli tehdejší pracovník školy a bývalý žák. Ředitel nebyl duchovním a ze školy odešel v roce 1979. Úřady zaznamenaly ale také stížnost na šikanu. Podezřelý je kněz, který údajně bil žáky. Muž po uzavření internátu pracoval jako obecní farář a teď je v důchodu.

Skandál kolem sexuálního zneužívání propukl v Německu koncem ledna. Mezitím se rozšířil i na sousední Rakousko. Po rezignaci opata salcburského benediktinského kláštera, který přiznal, že před čtyřiceti lety zneužil 11letého chlapce, přišla další svědectví.

Vatikán již dříve oznámil, že papež se chce nechat o situaci informovat přímo od německých biskupů. Aféru zesiluje skutečnost, že sexuální zneužívání nezletilých bylo odhaleno i ve světoznámém sboru Řezenští chrámoví vrabci, který v letech 1964-1994 vedl bratr nynějšího papeže Benedikta XVI. Georg Ratzinger.

Katolická církev všechna obvinění prověřuje a chce zjistit i všechny možné příčiny skandálu. Objevují se už i takové hlasy, že by se měla přezkoumat také oprávněnost celibátu kněží. Většina těchto případů ale pochází z doby před několika desítkami let a z trestněprávního hlediska jsou promlčené; z morálního hlediska jsou však pro církev velmi tíživé.