Papež na podzim navštíví Británii

Vatikán - Papež Benedikt XVI. navštíví v září Velkou Británii, půjde o vůbec první oficiální návštěvu hlavy katolické církve v převážně anglikánské Británii. Anglie se s Vatikánem rozešla v 16. století, v čele anglikánské církve stojí panovník, teď královna Alžběta II. Naposledy byl v Británii papež Jan Pavel II. v roce 1982, šlo ale jen o pastorační návštěvu.

Benedikt XVI. v září zavítá nejprve do Londýna, kde se setká s královnou Alžbětou II., poté zamíří do Edinbourghu ve Skotsku a Canterbury v jižní a Coventry ve střední Anglii. V Británii se ke katolické víře hlásí 13 procent obyvatel. Šedesát procent Britů pak patří k anglikánské církvi.   

Anglie se s Vatikánem rozešla ve třicátých letech 16. století za krále Jindřicha VIII., který tak reagoval na papežovu neochotu povolit jeho rozvod s Kateřinou Aragonskou a nový sňatek s Annou Boleynovou.