Šance na dítě - soutěž o lidské vajíčko

Londýn - Soutěž o lidské vajíčko, které mohou výherkyně použít pro své mimoděložní těhotenství, vyhlásila britská klinika Bridge Center, která se zabývá umělou reprodukcí. Zájemkyně si dokonce mohou zvolit  profil budoucího dítěte, včetně toho jestli jeho biologická matka je vysokoškolsky vzdělaná, nebo třeba zda je to černoška či běloška. A to vše přesto, že v Británii je prodej vajíček zakázán.

I když britské právo nedovoluje bezdětným párům zakoupit si vajíčko, a získat tak naději na zrození potomka, přece jen je šance, jak vajíčko získat. Soutěž o ně totiž zakázaná není. Jedna z londýnských klinik, která se zabývá léčbou neplodnosti, proto pořádá placený seminář pro případné zájemkyně. V ceně kurzu je zahrnuta i šance vyhrát léčebnou kúru v USA na partnerské klinice. Součástí léčby je i možnost získání vajíčka. 

A protože je v USA výběr dárkyně vajíčka mnohem liberálnější, léčebná kúra bude zahrnovat i možnost výběru genetické informace budoucího potomka. Matky si budou moci vybrat dárkyni podle toho, zda je vzdělaná nebo z jakého prostředí pochází. Dárkyní bude každopádně Američanka, která zůstane v anonymitě. 

Video Telefonát Ivana Kytky
video

Telefonát Ivana Kytky

V Británii si klinika okamžitě za svůj postup vysloužila kritiku. Rozbouřilo to veřejnou debatu o tom, jaký je stav léčby neplodnosti a poruch reprodukčního cyklu v Británii. Podle statistik každý šestý partnerský pár v Británii trpí poruchou reprodukčního cyklu. O umělou reprodukci je proto velký zájem.