Největší archeologický průzkum: U Kolína žili už první zemědělci

Praha – Archeologové objevili na nalezišti u silničního obchvatu Kolína desítky pozůstatků pravěkých sídlišť a pohřebišť a shromáždili stovky tisíc nálezů. Vědce překvapila zejména intenzita osídlení. Území bylo využíváno od neolitu až po vrcholný středověk, kdy se obyvatelstvo přesunulo do samotného města. Nejrozsáhlejší výzkum v České republice trval dva roky, archeologové prozkoumali území o rozloze 40 hektarů. V příštím roce by chtěli výzkumníci udělat velkou výstavu v Regionálním muzeu v Kolíně, která by představila veřejnosti výsledky bádání.

„V listopadu loňského roku jsme ukončili terénní výzkum, bylo zahájeno základní zpracování. Dneska máme už představu, co jsme všechno získali, v jakém rozsahu nálezy jsou. Nyní bude probíhat vědecké vyhodnocení veškerých získaných poznatků, ale je to otázka několika let,“ uvedla Radka Šemberová z Archeologického ústavu AV ČR.

Oblast patří k archeologicky velmi frekventovaným územím. Archeologové tušili, že nálezů bude hodně. „Podařilo se nám odkrýt pozůstatky několika desítek pravěkých sídlišť, několika desítek pravěkých pohřebišť. To jsou pro nás nejcennější informace. Hezké artefakty, to je takový bonbonek navrch,“ řekla Šumberová.

Video Reportáž Barbory Straňákové
video

Reportáž Barbory Straňákové

Reportáž Barbory Straňákové

UvR 18.3.2010

Radka Šumberová ve Studiu 6

Území obývali už první zemědělci. „Především jsme zjistili, že území u Kolína i u ohybu Labe k severu je archeologicky velice intenzivně využívané v podstatě v rámci celého pravěku už od počátku neolitu, od počátků zemědělství na našem území. Toto osídlení tam probíhá kontinuálně až do raného středověku,“ prohlásila Šumberová. Ve vrcholném středověku se osídlení přesunulo do vlastního města. „I samotné území města Kolína bylo v pravěku využívané, ale středověké město relikty zničilo. Vzhledem k tomu, že obchvat probíhal těsně při hranicích města, tak se nám podařilo prozkoumat to, co je na samotném území města, ale i co zůstalo zachováno pod poli a loukami,“ vysvětlila archeoložka.

Radka Šumberová, archeoložka:

„U Kolína nás překvapila intenzita osídlení, protože v tomto prostoru se křižovaly komunikace důležitých obchodních stezek už od pravěku a tradice dopravního uzlu tam zůstala až do současnosti.“

Záchranný archeologický výzkum u Kolína začal v dubnu v roce 2008. Hlavním objevem byly kultovní stavby, takzvané rondely, které sloužily pravděpodobně k rituálním účelům. Jeden z nich byl hrazený čtyřmi kruhovými příkopy. Stavba měla v průměru kolem 200 metrů. Pochází z neolitu a užívali ji lidé kultury s vypíchanou keramikou z počátku 5. tisíciletí před naším letopočtem. Druhý, menší, o průměru 80 metrů archeologové objevili ve vzdálenosti 50 metrů. Patří mezi největší zkoumané stavby svého druhu v Evropě.