Finská pošta bude otevírat a skenovat dopisy

Helsinki - Finská pošta Itella zavádí kontroverzní úsporná opatření. Vybraným adresátům bude místo papírových dopisů posílat jejich elektronickou verzi do e-mailové schránky. Kdo dá k tomuto způsobu doručování souhlas, bude tak dostávat úřední i soukromou korespondenci. Zaměstnanci pošty budou dopisy otevírat a skenovat. Sloužit k tomu má speciální oddělení s bezpečnostním provozem.

Nový způsob doručování se zatím má zkoušet jen v malé oblasti kolem města Porvoo. Přesto už ve Finsku vyvolal bouřlivou diskusi. Pilotní program systému doručování pošty má začít již za dva týdny. Finská pošta si od něj slibuje vyšší efektivitu práce, menší spotřebu papíru a také nižší emise CO2, které by produkovaly automobily při doručování fyzickou formou.

Zájemci o tuto službu si budou moci svoji poštu prohlížet přes e-mail nebo i po mobilním telefonu. Itella uvádí, že zaměstnanci pošty nemohou dopisy číst, protože skenování bude probíhat ve speciálně zabezpečených pracovištích. Přes veškerá ubezpečování o dodržování soukromí se v zemi rozhořela debata, zda nebude Itella systém zneužívat. Někteří kritici poštu přirovnávají ke komunistické tajné službě.

Zatím již o službu projevilo zájem 126 rodin a 20 firem.