Extáze může spustit geneticky podmíněné deprese

Praha – Taneční droga extáze, která povzbuzuje tělo i mysl, může u lidí z rodin, kde se deprese vyskytuje dědičně, toto onemocnění spustit. U lidí s genetickou zátěží totiž může vyvolat opačný stav, než s jakým je droga užívána. Informuje o tom internetový portál psychicke-zdravi.cz, který se odvolává na studii britských vědců z roku 2005. Geneticky podmíněná deprese je jedním z typů deprese, obvykle se vyskytuje v několika po sobě jdoucích generacích v rodině. Dlouhotrvající chorobný smutek, který nelze vůlí zdolat, postihne někdy za život každého desátého člověka, ženy dvakrát častěji než muže. Mladí Češi podle studie Evropské unie nadále vedou mezi evropskými zeměmi v užívání konopí a extáze.

Podle výroční zprávy agentury EU pro drogy zaujímají mladí Češi mezi evropskými zeměmi v užívání extáze první místo. Tuto drogu vyzkoušelo téměř patnáct procent Čechů do 34 let, evropský průměr je necelých šest procent. Podle školní studie ESPAD zkusilo někdy v životě jakoukoli nelegální drogu (konopné látky, amfetaminy, kokain, crack, extázi, LSD a heroin) v průměru 23 procent chlapců a 17 procent dívek. Žebříček vede Česká republika, kde drogu zkusilo 46 procent studentů.

Za vznik deprese jsou zodpovědné krátké geny

Extáze zvyšuje tvorbu mozkového neuropřenašeče serotoninu, který reguluje náladu. Extáze toho dosahuje obrácením směru transportérů serotoninu, které místo aby serotonin vychytávaly a vracely do nervových buněk, pumpují jej z nich ven. Zatím jsou známé dva geny, které kódují transportéry serotoninu, dlouhé a krátké. Právě krátké geny jsou zodpovědné za vznik deprese.

Ve studii vědců z Cambridgeské univerzity bylo 66 dlouhodobých uživatelů extáze, 30 kuřáků hašiše nebo marihuany a 28 lidí, kteří nikdy žádné drogy neužívali. Vědci u nich zkoumali výskyt deprese s ohledem na přítomnost depresivního genu. U skupiny lidí s krátkou depresivní verzí genu platilo, že při užívání extáze trpěli chronickými depresemi daleko častěji než kuřáci konopí či abstinenti se stejnou genetickou výbavou.