Mormoni: Od protestního postavení k plně akceptované církvi

Washington - Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, známá jako mormonská církev, prošla za dobu své existence poměrně dramatickým vývojem. Od protestního postavení nového náboženského hnutí, charakterizovaného vysokou mírou napětí s většinovou společností, přešla do postavení církve, která akceptuje jiná náboženství a je také většinovou společností akceptována. Symbolickým výrazem tohoto přijetí bylo pořádání zimních olympijských her v roce 2002 v takzvaném hlavním městě mormonů - Salt Lake City. Do Prahy přišel první mormonský misionář v roce 1884. Mormoni jsou v Česku registrovanou církví od roku 1990 a při sčítání lidu v roce 2001 se k nim přihlásilo přes 1300 osob.

Církev byla založena tehdy pětadvacetiletým Američanem Josephem Smithem dne 6. dubna roku 1830. Považuje se přitom za znovu zřízenou pokračovatelku první církve, jež byla založena samotným Ježíšem na začátku křesťanského letopočtu. Nyní patří k nejrychleji rostoucím náboženských hnutím ve světě. S tím souvisí i značný stavební boom mormonských chrámů s trubačem andělem Moronim na věži.

Nejvíce mormonů je v USA

Nejvíce mormonů je ve Spojených státech, kde je jejich církev čtvrtou nejrozšířenější církví. Z hlediska procentního zastoupení je nejvíce mormonů, asi šestačtyřicet procent populace, na tichomořském souostroví Tonga. Z řad mormonů pocházelo v minulosti v USA několik guvernérů, senátorů či ministrů, mezi nejznámější členy patří třeba republikánský prezidentský kandidát z roku 2008 Mitt Romney, spisovatelka a autorka úspěšné série Stmívání Stephenie Meyerová nebo bankovní lupič Butch Cassidy.

Církev byla založena deset let poté, co její zakladatel Smith měl v lese při modlitbě zjevení Boha a Ježíše Krista. Ti mu řekli, že se nemá připojovat k žádné existující církvi, protože jsou odpadlé, a že to bude on, jehož prostřednictvím obnoví Bůh pravou církev. Další zjevení ho údajně dovedlo k nálezu zlatých desek, popsaných egyptskými hieroglyfy. Obsah těchto desek pak Smith překládal pomocí kouzelných kamenů. Tímto překladem, který byl mnohokrát zpochybňován, vznikla Kniha Mormon a na jejím základě vznikla církev.

Mormoni uznávali mnohoženství a rasovou diskrimanci

V USA nastal tvrdý odpor, který zde vyvolávala jejich víra i náboženská praxe. Jedna z věcí, která se lidem příčila, bylo mnohoženství, které Smith dovolil. Další kontroverze vzbuzovalo vražedné náboženské násilí či rasismus v podobě diskriminace černochů, což bylo odvoláno až koncem osmdesátých let. Vyvrcholilo to až zabitím Smithe v roce 1844. Poté se mormoni vydali na strastiplnou pouť na západ a usadili se v okolí Velkého solného jezera v součastném státě Utah. Pod vedením Smithova nástupce Brighama Younga se jim podařilo vybudovat Salt Lake City a osídlit okolní krajinu.

Mormonské učení vychází z protestantismu. Jeho příznivci kladou velký důraz na spořádaný rodinný život, mravný a střídmý život a jsou oceňováni za nižší kriminalitu či méně rozvodů. Většina mormonů nekouří, nepije alkohol, kávu ani černý a zelený čaj a nebere žádné drogy. Členové církve se intenzivně věnují misijní činnosti. Církev nemá placené kněžstvo a financuje svoji činnost z desátků. Další zisky církve plynou z vlastnictví pozemků a nemovitostí a z dalších darů. Mormoni vedou největší genealogický archiv na světě.

Zastoupení mormonů ve světě
Zastoupení mormonů ve světě
Více fotek
  • Zastoupení mormonů ve světě zdroj: www.wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1553/155251.jpg
  • Salt Lake City zdroj: www.wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1553/155252.jpg