Rusko (dříve SSSR) a USA jednají o odzbrojení již od roku 1969

Praha - Nová rusko-americká smlouva o omezení strategických zbraní má nahradit smlouvu START 1, jejíž platnost vypršela loni v prosinci. Nová smlouva dává oběma státům sedm let na to, aby své strategické arzenály omezily zhruba o třetinu. Počet rozmístěných nosičů - letounů, raket a ponorek - se sníží na 700 kusů (spolu s nerozmístěnými celkem na 800 kusů), počet hlavic poklesne z nynějších 2 200 na 1 550. Nicméně této smlouvě předcházela řada dalších ujednání. První smlouva byla podepsána již v roce 1972.

SALT 1 (Strategic Arms Limitation Talks) - První jednání o omezení strategických zbraní bylo zahájeno v listopadu 1969, ukončeno bylo podpisem smlouvy v květnu 1972. Dohoda omezovala na pět let tehdejší počet mezikontinentálních balistických raket a stanovila stropy pro rakety na ponorkách. Součástí byla smlouva o nerozmisťování systémů raketové obrany - ABM (Anti-Ballistic Missiles). 

ABM - Země se zavazují nepoužívat ani nebudovat systém raketové obrany své země i jiné oblasti s výjimkou jedné základny (původně dvou) pro každou ze stran. USA v roce 2001 od smlouvy odstoupily; důvodem bylo, že jim údajně brání rozvíjet vlastní protiraketovou obranu. 

SALT 2 - Jednání (listopad 1972 - červen 1979) navázalo na SALT 1 a bylo ukončeno podpisem smlouvy a společného prohlášení o směrech budoucího jednání o omezení strategických zbraní (SALT 3/START). Smlouva měla platit od výměny ratifikačních listin pět let (do 31. prosince 1985), ale USA po vstupu sovětských vojsk do Afghánistánu odmítly smlouvu ratifikovat. Obě strany ji však dodržovaly. 

START 1 - Jednání o SALT 3 začala v Ženevě v červnu 1982 a Američané je nazvali START (Strategic Arms Reduction Talks). Smlouva byla uzavřena v červenci 1991 a nabyla platnosti v prosinci 1994. Zavazuje k prvnímu skutečnému snížení stavu strategických jaderných arzenálů - zhruba o 30 procent v průběhu sedmi let. Potom mělo zůstat v USA a Rusku po 6 000 jaderných hlavicích na 1 600 strategických nosičích. Platnost smlouvy vypršela loni 5. prosince, prezidenti Ruska a USA Dmitrij Medvěděv a Barack Obama se ale ve společném prohlášení 4. prosince zavázali, že dokud nebude uzavřena nová smlouva, budou respektovat dosavadní ustanovení. 

START 2 - Podle smlouvy podepsané v lednu 1993 měly do roku 2007 USA a Rusko omezit ve dvou etapách počet jaderných náloží na strategických nosičích na 3 500 (USA) a 3 000 (Rusko), což je snížení na třetinu stavu v době podpisu. Ratifikována byla až v roce 2000, když Putin přesvědčil parlament o nutnosti schválení. USA smlouvu ratifikovaly v lednu 1996. Rusko od smlouvy v roce 2002 odstoupilo. 

INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) - Ve Smlouvě o likvidaci raket středního a kratšího doletu se obě velmoci zavázaly stáhnout všechny své rakety s doletem 500-5000 kilometrů z Evropy a postupně je zlikvidovat. Podepsána byla v roce 1987. 

SORT (smlouva o snížení stavu strategických útočných zbraní - tzv. moskevská smlouva) - Zatím poslední smlouva, podle které by měly Rusko a USA snížit svůj jaderný arzenál na 1 700 až 2 200 hlavic z 6 000 až 7 000 do roku 2012. Smlouvu podepsali prezidenti obou zemí George Bush a Vladimir Putin v květnu 2002, Rusové ale ratifikaci kvůli válce v Iráku pozdrželi a dokončili ji až v polovině roku 2003.    

První smlouva týkající se jaderných zbraní vznikla již v roce 1963 

Smlouvu o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou - vůbec první mezinárodní smlouvu o omezení jaderného zbrojení - podepsaly Sovětský svaz, USA a Británie v srpnu 1963.  

Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT) měla za cíl zabránit šíření jaderných zbraní do států, které je v té době nevlastnily. Podle smlouvy přísluší oficiální status jaderné mocnosti státům, které provedly pokusný jaderný výbuch před 1. lednem 1967. Těch bylo pět: USA, SSSR, Čína, Francie a Británie. Smlouva byla podepsána v červenci 1968 současně v Moskvě, Washingtonu a v Londýně a k signatářům se hned první den připojilo 58 zemí. 

CFE (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) - smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě podepsána mezi členskými zeměmi NATO a Varšavské smlouvy v listopadu 1990, revidovaná v listopadu 1999. Smlouva povolila na každé straně 20 000 tanků, 20 000 dělostřeleckých jednotek, 30 000 obrněných vozidel, 6 800 bojových letounů a 2 000 bitevních vrtulníků. Moskva v roce 2007 plnění smlouvy pozastavila do té doby, než ji začnou dodržovat státy NATO. 

CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) - smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek zakazuje všechny druhy zkoušek jaderných zbraní a zároveň má ztížit další vývoj těchto zbraní. Podepsána byla v září 1996 na Valném shromáždění OSN.

Ruská vojenská raketa
Ruská vojenská raketa
Více fotek
  • Ruská vojenská raketa autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1529/152849.jpg
  • Jaderné zbraně autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1523/152220.jpg
  • Jaderná zkouška autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1322/132106.jpg