Televize musely ke 3D vysílání ujít kus cesty

Praha - Hitem současnosti začínají být 3D televize, které divákovi pomocí speciálních brýlí poskytují trojrozměrný obraz. Televize dnes patří k naprosto běžnému vybavení téměř každé domácnosti. Současným technologiím ale předcházel dlouhý vývoj. Slovo televize vzniklo kombinací starořeckého slova tele, což znamená daleko, a latinského slova videre, tedy vidět. Počátky televizního vysílání sahají až k třicátým letům minulého století, kdy začalo tenkrát ještě černobílé vysílání.

„Televize je svého druhu kolektivní vynález. Do jejího vynálezu se slévaly poznatky z různých vědních oborů. Nemáme žádného televizního vynálezce, ale máme průkopníky, kteří to zkrátka zkoušeli. Jejich pokusy nakonec vyústily ve vysílání pro veřejnost, které začalo už před druhou světovou válkou,“ vysvětluje žurnalista Milan Šmíd.

První stanicí, která splnila kritéria pro tehdejší televizní vysílání, byla britská BBC. Vysílat začala v roce 1936. Přelomem a revolucí v televizním průmyslu se stalo barevné vysílání v roce 1954. Československo v rámci Evropy začalo s vysíláním poměrně brzy, a to v roce 1953.

Video 3D vysílání budoucností televize?
video

3D vysílání budoucností televize?

„Vysílání zpočátku skomíralo a začalo se rozšiřovat až v šedesátých letech. Pravidelné barevné vysílání až v roce 1973. I když, kdybychom hovořili o zcela prvním barevném vysílání na území tehdejšího Československa, to se uskutečnilo v roce 1970 z Vysokých Tater, kde probíhalo mistrovství světa v severských disciplínách,“ dodává Šmíd.

Dalšími milníky ve vývoji technologie televizního vysílání byla kabelová televize a satelitní vysílání umožňující přenos mnoha kanálů. Ani tady se ale pokrok nezastavil, a tak přišlo digitální vysílání.

Poslední dvě desetiletí také přinesla proměnu samotných televizorů. Objemné CRT televize se přestaly vyrábět a nastoupily LCD televize a plazmy. Oproti svým předchůdcům jsou nesrovnatelně tenčí a mohou dosáhnout větších úhlopříček. „LCD televizory mají princip, že nevyzařují samy o sobě žádné světlo. Obrázku dosahují tím, že před světelný zdroj, bývá to nejčastěji výbojková trubice, je umístěn panel s tekutými krystaly a zastiňují tok bílého světla,“ popisuje Karel Trpák, vedoucí vysílací techniky ČT.

Současným trendem ve vývoji televizí je zprostředkování trojrozměrného obrazu. Čeká nás další technologický převrat srovnatelný s nástupem barevných televizí? To ukáže teprve čas.