Sultán Süleyman I. Nádherný - nejvýznamnější sultán Osmanské říše

Praha – Süleyman I. Kanuni (Zákonodárce), v Evropě zvaný Nádherný – jeden z nejvýznamnějších osmanských sultánů, za jehož vlády dosáhla Osmanská říše největšího rozmachu, se narodil 27. dubna 1495. Impérium rozšířil během své šestačtyřicetileté vlády mimo jiné o území v severní Africe, dobyl Bagdád, ale zejména soustředil své výboje do Evropy, kde ovládl Uhry a dostal se až k Vídni. Po jeho smrti v roce 1566 začalo osmanské panství stagnovat a započal jeho postupný úpadek. Definitivní konec Osmanské říše pak znamenala první světová válka.

Podle turkologa Petra Kučery šlo o nejvýznamnějšího sultána Osmanské říše. Mimořádná je i délka jeho vlády: žádný sultán už poté nikdy tak dlouho nevládl. Přídomek Nádherný mu dali Evropané nikoli pro jeho vzhled, ale pro slávu a moc. Osmané mu říkali Zákonodárce: systematizoval totiž právní systém. Podporoval také rozkvět umění, sám psal básně, hovořil několika jazyky a v říši nechal postavit řadu architektonických skvostů - včetně istanbulské Sulejmanovy mešity. Kolem roku 1533 se oženil se svou konkubínou Roxelanou, která mu porodila pět dětí a která byla v dějinách říše první konkubínou, jež se stala sultánovou zákonitou manželkou.

Slavná evropská výprava Süleymana I. se odehrála v roce 1526, kdy sultánova vojska v bitvě u Moháče porazila armádu českého a uherského krále Ludvíka II. Jagellonského, který při ústupu svých vojsk utonul v bažinách. Osmanští Turci vstoupili pak vítězně do Budína, který vyrabovali, ale před blížící se zimou se z území stáhli. Uhry ovládl Süleyman I. až v roce 1540. Zemřel ve věku 72 let.

Video Rozhovor s Petrem Kučerou
video

Rozhovor s Petrem Kučerou

Sultán Süleyman I. Nádherný
Sultán Süleyman I. Nádherný