Bakterie TBC a cholery objevil otec mikrobiologie Robert Koch

Baden-Baden – Tuberkulózou dodnes každoročně onemocní milióny lidí na celém světě, přesto na tuto nemoc dlouho neexistoval žádný účinný lék. K jeho nalezení ale výrazně přispěl objev bakterie, která onemocnění způsobuje. Mycobacterium tuberculosi zjistil Robert Koch před téměř 130 lety, avšak nebyl to jeho jediný objev. Německý bakteriolog a držitel řady cen, řádů a čestných doktorátů také odhalil původce cholery a sněti slezinné. Kromě toho je Koch, považovaný spolu s Louisem Pasteurem za otce mikrobiologie, autorem obecných pravidel, která určují vztah mezi nemocí a mikroorganismem, nazývané Kochovy postuláty. Vědec v roce 1905 získal Nobelovu cena za lékařství a fyziologii. Pět let nato 27. května zemřel v Baden-Badenu na následky infarktu.

První pokusy na polní myši

V době, kdy absolvent medicíny Koch zakotvil po několika štacích jako obvodní lékař ve Wollsteinu (dnes polská Wolsztyn), již bylo známo, že bacily nějak souvisejí s chorobami. Koch ale jako první na světě jednoznačně přiřadil konkrétní bacil ke konkrétní nemoci - šlo o sněť slezinnou (antrax). Při studiu této choroby dobytka, která je přenosná i na člověka, začal užívat barvení mikroorganismů a vynalezl způsob pěstování bakterií v živných kulturách.

Ke svým pokusů tehdy nepříliš majetný Koch používal obyčejné polní myši, na nichž prokázal, že kapka krve z uhynulého dobytka obsahující „divné tyčinky“ zabíjí. Dále chtěl získat také důkaz, že tyto „tyčinky“ jsou živé. Pěstoval je proto v živném roztoku, původně prý používal sklivec volského oka. Svůj objev přednesl roku 1876 na nejbližší univerzitě, ve Vratislavi, kde se mu dostalo uznání od kolegů, nikoli však od německých úřadů. A tak se Koch vrátil k praxi obvodního lékaře a dál bádal.

Mycobacterium tuberculosi
Mycobacterium tuberculosi
Více fotek
  • Mycobacterium tuberculosi zdroj: sciencedaily.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1682/168148.jpg
  • Plíce postižené tuberkulózou zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/753/75237.jpg
  • Bakterie cholery zdroj: Wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1682/168149.jpg
  • Ilustrační foto zdroj: ehow.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1682/168150.jpg

Bakterii TBC našel, protilék ale nevyrobil

Teprve v roce 1880 byl Koch povolán do Berlína na císařský zdravotní ústav a začal se, konečně s profesionálním vybavením, věnovat hledání příčiny tehdejší největší hrozby lidského zdraví - tuberkulózy (TBC). Za její příčinu se tehdy považovala špatná výživa, ale až Koch odhalil původce této smrtelné choroby. Byla to bakterie Mycobacterium tuberculosi, o které zjistil, že se nejčastěji šíří kapénkovou infekcí. Tímto objevem výrazně přispěl ke snížení počtu nemocných tuberkulózou. Koch se pokusil najít i lék na tuberkulózu.

V roce 1896 oznámil objev tuberkulinu, který se ale ukázal být neúčinný, a navíc jeho vedlejší účinky vedly k úmrtím pacientů. Nicméně později se tuberkulin osvědčil jako diagnostický prostředek. Účinné antibiotikum na TBC (streptomycin) bylo objeveno až v roce 1943, ale vzhledem k nárůstu rezistence bakterií na antibiotika zůstává i dnes tuberkulóza závažným, někdy neléčitelným, onemocněním.

Choleru odhalil na cestách

V roce 1883 byl Koch vyslán jako vedoucí vědecké expedice do Egypta a Indie, kde se mu podařilo odhalit původce další obávané nemoci – cholery. V polovině 90. let se do Indie a Afriky vrátil a snažil se zde dále zkoumat nemoci, jež pomohl objasnit (například malárie, spavá nemoc, mor či tyfus). V roce 1885 se Koch stal profesorem a byl jmenován ředitelem Institutu hygieny v Berlíně. Šest let nato byl pro něj vytvořen Institut infekčních nemocí, v jehož čele stál Koch do roku 1904 a z jehož experimentálního oddělení později vznikl dnes známý Institut Roberta Kocha.