ZČU vyvinula přístoj, který umí změnit strukturu materiálu

Plzeň - Na Západočeské univerzitě v Plzni vyvinuli zcela novou technologii, která mimo jiné umí změnit strukturu oceli. Výzkumné centrum, které funguje teprve pátým rokem, nemá ve světě konkurenci. Dokáže firmám definovat bezpečnější a spolehlivější materiál opravdu na míru. Zajímavostí je také to, že více než třetinu výzkumníků tvoří ženy. Bez nich by údajně plzeňské centrum světovou konkurenci na kolena nedostalo. Důvodem takového složení je jejich mnohem citlivější a rozmanitější vnímání než vnímaní kolegů.

Pod rukama plzeňských vědců vznikají v novém přístroji bezpečnější a spolehlivější materiály. Originální technologie minitixoformingu dokáže třeba vetknout oceli přesně ty vlastnosti, které jsou potřeba. Nový přístroj umí nejrychleji na světě simulovat složité technologické procesy. Využívá stejný systém jako kosmické rakety Saturn.

Bohuslav Mašek, Výzkumné centrum tvářecích technologií ZČU v Plzni

„Představte si tedy ocel, která má vlastnosti jogurtu. V té podobě ji natlačíme do formy a pak ji rychle ochladíme. Tím vznikají struktury, které doposavaď nikdo ještě nemohl držet v ruce, protože ty struktury nebylo možno jinak vyrobit než touto technologií.“

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Služeb Výzkumného centra tvářecích technologií ZČU v Plzni využil například francouzský výrobce aut, který si nevěděl rady s vinutými pružinami do automobilů, jenž bezdůvodně praskaly. V Plzni proces namáhání virtuálně nasimulovali a přesně určili, jak změnit strukturu materiálu. „Poskládáme to dohromady s tím, co zjistí třeba kolegové z mechanických zkoušek apod. A pak jsme schopní určit, proč to prasklo, co udělat, aby se to neopakovalo,“ popisuje postup výzkumná pracovnice Ludmila Kučerová z laboratoře Fortech.

Doposavad nebylo takovéto zjišťování vad materiálu možné. Ocel dosahuje vysokých teplot a v této podobě lze zkoumat materiál jen pomocí takového přístroje.