První vydání Mein Kampfu vzbudilo literární i ideovou kritiku

Berlín – Ideový základ nacistickému hnutí ve třicátých letech dal osobní spis Adolfa Hitlera s příznačným názvem Mein Kampf (Můj boj). Jedno z nejradikálnějších děl 20. století zůstává i pro dnešního čtenáře citelným mementem a vyvolává mrazení v zádech. Přesto při svém prvním vydání 18. července 1925 vzbudil spíše posměch a pochyby o duševním zdraví autora a ostrou kritiku jeho paranoidním vizím.

Mein Kampf Hitler napsal ve dvacátých letech během pobytu ve vězení. V pevnostním vězení Landsberg vznikl první svazek Mein Kampfu. Velkou měrou se na něm podílel i Rudolf Hess, který zapisoval vůdcovy myšlenky. Po nacistickém uchopení moci náklad Mein Kampfu strmě vyletěl. Ve školách bylo čtení knihy povinné, novomanželé ji dostávali jako svatební dar. Během prvních deseti let nacistické vlády bylo vydáno deset milionů výtisků. Překládala se také do jazyků okupovaných zemí.

Budoucí führer ve své knize shrnul svůj dosavadní život a celkem jasně proklamoval svůj světonázor i budoucí strategii nacistického hnutí. Za původce všeho zla označil „světové židovstvo“, které se údajně snaží zničit árijskou rasu a uchvátit veškerou moc. Jako zástěrka mu přitom prý slouží všechny výdobytky moderních demokracií jako svoboda projevu, emancipace, tolerance, kosmopolitismus či pacifismus.

Sám autor si uvědomoval, že na masy, které chtěl ovlivnit, má větší dopad mluvené slovo než to psané. Knihu bral spíše jako „učebnici“ pro oddané nacisty a základní ideový dokument nacistické strany. „Každé velké hnutí na tomto světě vděčí za svůj růst spíše velkým řečníkům než velkým písařům. Nicméně k soustavnému a jednotnému zastávání nějakého učení je třeba, aby jeho základy byly sepsány navždy,“ napsal v předmluvě Mein Kampfu.

Právě proto vyvolávají dodnes nové edice a šíření Mein Kampfu silné emoce a obavy. V Česku byl nekomentovaný překlad naposledy publikován v roce 2000 a jeho vydavatel Michal Zítko musel před soud kvůli obvinění z podpory rasistického hnutí, nakonec však byl zproštěn viny. V Německu zase vyvolává spory fakt, že za pět let vyprší práva na Mein Kampf, která dlouhodobě střeží bavorské ministerstvo financí.