Doba návštěv v Ol Pejetě

Ol Pejeta (Keňa) - Na Střední Evropu nemilosrdně dotírá na konci července žhavé slunce. Afrika na rovníku je ale zahalená mraky a teploty se v nadmořských výškách přes patnáct set metrů pohybují kolem 15 stupňů nad nulou. To je velmi stručný meteorologický report ze soukromé rezervace Ol Pejeta v Keni, kde se stále snaží o záchranu geneticky jedinečného druhu severního bílého nosorožce. Kromě toho, že odborníci pátrají po dalších vzácných nosorožcích mimo Keňu, do rezervace se vrátili i dokumentaristé BBC, kteří se při natáčení dostali do bezprostřední blízkosti vzácných zvířat.

Přesto, že se zvířata několik posledních týdnu pohybují v ne příliš typickém klimatu, daří se jim podle zpráv ošetřovatelů skvěle. V nosorožcích – dvou samcích a dvou samicích, importovaných do Afriky z královedvorské zoo mohou nízké teploty pravděpodobně vyvolat vzpomínky na jejich starou převážně chladnou domovinu. Jak ale z Keni hlásí Elodie Sampere, mluvčí Ol Pejety „s chladným vzduchem přišla vřelá setkání a návraty“. 

Ze svého nového dočasného působiště v Tanzanii se do Ol Pejety na skok vrátila britská chovatelka Berry Whiteová, která nosorožce sledovala už doma v Česku a doprovázela je mimo jiné i při jejich leteckém transportu zpět do Afriky. Berry, která se podílela na první rozhodující aklimatizační fázi, se právě účastní pátrací akce po dalších příslušnících druhu severního bílého nosorožce v oblastech jejich přirozeného výskytu mimo Keňu. Pokud by se podařilo nalézt zdravé a reprodukce schopné severní bílé nosorožce, zvýšilo by to podstatně šance na přežití, které odborníci stále váhavě kladou zhruba k hranici 50 procent. 

Stav zvířat kontroloval osobně v Ol Pejetě také respektovaný veterinární lékař Pete Morkel, jedna z klíčových postav projektů na záchranu divokých zvířat v centrální a jižní Africe. Podle mluvčí Elodie Sampere byl doktor Morkel pokroky nosorožců potěšen. 

Do rezervace se vrátil také dokumentaristický team BBC, který tady absolvoval poslední natáčecí frekvenci pro populární sérii Last Chance to See a oba její autoři Mark Caradwine a Steven Fry se také dostali do bezprostřední blízkosti vzácných zvířat. 

Rezervace stále pokračuje s chovem nosorožců v jejich přirozeném prostředí a snaží se páry povzbudit ke spontánní reprodukci. Plán zahrnuje mimo jiné i stálou interakci se zvířaty velmi blízkého druhu jižního bílého nosorožce, kteří jsou v Ol Pejetě poměrně hojně zastoupeni.