Poslední posezení pro brutálního vraha – poprvé na elektrickém křesle

Bufallo – O možném využití elektrického proudu k efektivním popravám těžkých delikventů se v souvislosti s průmyslovým rozvojem začalo uvažovat ke konci 19. století. K vývoji tohoto obávaného přístroje přispěly i objevy slavného vědce Thomase A. Edisona, který se zajímal o účinky elektřiny na lidské tělo. Klíčovým faktem pro vznik technologie elektrického křesla je fyzikální zákonitost – již proud okolo 5 ampér a napětí několik tisíc voltů ve většině případů během několika sekund způsobí srdeční arytmii vedoucí ke smrtelné zástavě. První obětí obávaného symbolu jižanského soudnictví se stal William Kemmler. Hrůzný pohled a technické obtíže, kvůli kterým Kemmler umíral několik minut, přinutily přítomné svědky k přímluvě za dřívější popravy, elektrické křeslo se však s technickým zdokonalením prosadilo jako převažující způsob pozdějších exekucí.

William Kemmler byl negramotný prodavač zeleniny z Philadelphie. 29. března 1889 svou ženu brutálně zavraždil sekerou, za což byl odsouzen k smrti na elektrickém křesle. O právním uznání takového způsobu popravy se dlouhá léta vedly spory. Nejdříve se uvažovalo o jiných metodách, k přivedení elektřiny do lidského těla za účelem zabití měl sloužit například válec naplněný vodou nebo stůl pokrytý vodivou pryží. Teprve v roce 1887 se ustálila představa dřevěného křesla s napojenými elektrodami.

O využití technologie elektrického křesla se zasloužil dánský vědec Edison zejména podobnými pokusy na zvířatech, podle některých zdrojů údajně sám projektoval model smrtícího nástroje, přinejmenším způsob jeho napájení vnějším generátorem. Projektu se však prokazatelně chytil bohatý vynálezce Harold Brown a podílel se na konstrukci prvního křesla v aubursnké věznici ve státě New York. Právě zde měla 6. srpna 1890 v 6 hodin ráno proběhnout poprava třicetiletého Kemmlera.

Kemmlerovi advokáti ještě na poslední chvíli protestovali, že jde o neobyčejně krutý trest. Připojil se i George Westinghouse, jeden ze zastánců distribuce střídavého proudu a konkurent Edisona. První pokus o popravu selhal. Do Kemmera byl pouštěn proud po dobu 17 sekund, který však smrt nezpůsobil. Napětí proto bylo zvýšeno na 2000 voltů, což celou proceduru pozdrželo. Druhý pokus trval zhruba minutu, přítomní svědci popravu popisují jako otřesnou scénu, kdy bylo cítit spálené maso a Kemmerovi z hlavy stoupal kouř. Westinghouse později popravu komentoval: „Udělali by lépe, kdyby použili sekeru.“ Reportér, který byl popravě přítomen jako svědek, prohlásil: „Byla to děsivá podívaná, mnohem horší než oběšení“.

I když poprava splnila svůj účel, průběh exekuce způsobil mezi autory vynálezu značné rozpaky. Přesto se elektrickým křeslem popravovalo nepřetržitě až do roku 1966, kdy byl tento trest na dvanáct let zrušen. Nejvyšší soud nakonec rozhodl, že poprava na elektrickém křesle neodporuje osmému dodatku americké ústavy o zákazu krutého způsobu výkonu trestu. Po znovuzavedení poprav v roce 1976 na elektrickém křesle zemřelo dalších 152 odsouzenců.

Elektrické křeslo je v současnosti praktikováno jako jeden ze způsobů popravy ve státech USA: Alabama, Florida, Nebraska, Jižní Karolína, Kentucky, Tennessee a Virginie. Od osmdesátých let je většinově podporován způsob popravy smrtící injekcí, která se začíná používat i ve státech, kde doposud výlučnou metodou exekucí bylo elektrické křeslo.

Odsouzenec je připoután ke dřevěné židli. Na hlavu a nohy mu jsou přiloženy elektrody, které jsou navlhčeny slaným roztokem. Místa dotyku s elektrodami jsou oholena, aby se co nejvíce zmenšil elektrický odpor. Popravčí tým se přesune do místnosti, odkud může popravu pozorovat. Dozorce dá znamení a je zapojen zdroj, napětí 500 - 2300 voltů (v každém státě jinak). K popravě se používá střídavý proud.

0Po asi třiceti sekundách je zdroj vypojen, lékař čeká několik sekund, než se tělo ochladí, a zkontroluje, jestli vězňovo srdce stále bije. Jestliže ano, je znovu připojen zdroj a takto se pokračuje, dokud není člověk mrtvý. Tento postup je ale v každém státě jiný, např. ve státě Florida je zaveden automatický postup, který má tři fáze. První fáze: napětí 2300 V, proud 9,5 A po dobu 8 sekund, druhá: 1000 V, 4 A, 22 sekund, třetí: 2300 V, 9,5 A, 8 sekund.

Poprava Williama Kemmlera
Poprava Williama Kemmlera
Více fotek
  • Poprava Williama Kemmlera autor: ČT24, zdroj: topfoto.co.uk http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1850/184954.jpg
  • Ztvárnění popravy Williama Kemmlera zdroj: blog-city.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1850/184953.jpg
  • Elektrické křeslo zdroj: Wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1850/184955.jpg
  • Elektrické křeslo zdroj: doomdam.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1850/184958.jpg