Ani po 20 letech není zjevení na hoře Zvir církví uznáno

Litmanová - Byla zjevení Panny Marie na hoře Zvir nedaleko Litmanové na severovýchodě Slovenska opravdová, či nikoli? Ani po 20 letech od prvních zjevení církev na tuto otázku neodpověděla. Bez ohledu na oficiální postoj Vatikánu ale na horu proudí každý rok tisíce poutníků. Dnes se do Litmanové vrátily i dvě mladé vizionářky, které byly svědky zjevení.

Ivetě a Kataríně se před dvaceti lety údajně na hoře Zvir zjevila Panna Marie. Po dlouhých letech se dnes už ženy opět setkaly na místě, které jim změnilo životy. „Všechno se změnilo, začala jsem vnímat víru úplně jinak než před tím,“ vzpomíná Katarína Vislocká. Ta dnes žije s rodinou v New Yorku, Iveta Hudáková s manželem zase ve Velké Británii. Do ciziny odešly z chudého kraje za prací, podobně jako polovina celé vesnice.

Za dvacet roků se však nezměnila jen děvčata, změnila se i celá hora. Kdysi tu stál jen jednoduchý seník, teď stojí na hoře chrám. Slouží se zde často mše. Navzdory tomu, že církev nikdy zjevení neuznala, stále jsou předmětem zkoumání. Na horu Zvir bez ohledu na to proudí každý rok tisíce poutníků nejen ze Slovenska, ale i ze zahraničí.

Video Reportáž Ladislava Kerekeše
video

Reportáž Ladislava Kerekeše

Zjevení na hoře Zvir

Děvčata Iveta a Katka a chlapec Miťko byli svědky prvního zjevení na hoře Zvir 5. srpna 1990. Když si děti hrály v lese, uslyšely nějaký hluk, polekaly se a utekly se ukrýt nedalekého seníku. Začaly se modlit. Po chvíli zalilo seník světlo a pak se jim zjevila Panna Marie.

0Zpráva o zjevení se roznesla. V listopadu téhož roku se na hoře konal obřad posvěcení nově postaveného kříže. Přítomní pozorovali na obloze zvláštní úkazy. Na horu Zvir se po těchto událostech vydávají každoročně tisíce věřících, hora se tak stala poutním místem.