Muslimka musela před soudem odložit závoj

Perth - Soud v australském Perthu nařídil muslimské ženě, která před něj předstoupila jako svědkyně, aby odložila závoj zakrývající celý obličej. Soudkyně dala za pravdu námitkám obhajoby, podle níž by nikáb mohl ubrat na věrohodnosti jejího svědectví.

Muslimská žena vypovídala v případu zpronevěry, které se údajně dopustil ředitel muslimské školy falšováním údajů o skutečném počtu studentů. Obžaloba, která ji nechala předvolat jako svědkyni, se hájila tím, že žena není zvyklá vystupovat bez závoje na veřejnosti a nejistota by mohla ovlivnit její svědectví. Obhajoba naopak namítala, že porota má mít možnost vidět výraz její tváře během výpovědi.

Soud dal nakonec za pravdu obhajobě. Soudkyně Shauna Deanová nicméně zdůraznila, že jde o rozhodnutí na základě okolností daného případu, které by rozhodně nemělo být vnímáno jako právní precedens.

Právníci zdůvodnili námitku také tím, že muslimské ženy nepředstupují zahalené ani před islámské soudy.