Bavorskými lesy pobíhají radioaktivní divočáci

Mnichov - Bavorské úřady i tamní myslivci řeší vážný problém. Rozbory masa divokých kanců, ulovených v tamních lesích, ukazují extrémně vysoké hodnoty radioaktivity. Odborníci to dávají do souvislosti s černobylskou jadernou havárií v roce 1986, která nad velkou část bývalého Sovětského svazu i Evropy uvolnila radioaktivní mrak.

Od černobylské havárie uplynulo téměř čtvrt století, její důsledky ale o sobě dávají stále vědět i tam, kde by to nikdo nečekal. „Existují období v roce, kdy se divočáci jen těžko kontaminují. A my se je snažíme střílet právě v tuhle dobu, takže se jejich maso dá jíst,“ popisuje profesionální lovec Andreas Thiermeyer.

Maso každého uloveného zvířete prochází testy na radioaktivitu a čísla jsou výmluvná. Výsledky ukazují až 2 800 becquerelů na kilogram. Bezpečná hranice pro konzumaci je přitom 600 becquerelů na kilo. „Když se urodí moc hub, je kontaminace dost vysoká. Když se ale urodí hodně bukvic a žaludů, je kontaminace mnohem nižší. Množství masa, které se musí vyhodit, se pak pohybuje od 20 do 80 procent,“ vysvětluje ochutnavač jídla Jürgen Hermann.

Video Maso bavorských divočáků je radioaktivní
video

Maso bavorských divočáků je radioaktivní

Půda v lesech v Bavorsku a Bádensku-Württembersku stále obsahuje velké množství cesia-137 z černobylské havárie. Poločas rozpadu cesia je 30 let.

Německá vláda loni vyplatila kompenzace za kontaminované maso ve výši 10 a půl milionu korun. Před deseti lety to bylo jen 620 tisíc korun. Dramatický nárůst odborníci spojují s tím, že se cesium dostalo do vrstev půdy, kde rostou pro divočáky tak oblíbené lanýže.

Radioaktivita v mase divokých prasat není jenom problém německých lesů, ale celé střední Evropy. Odborníci zaznamenali zvýšenou radioaktivitu také u českých kanců. Rekord je z roku 1994, kde v Klatovech zaznamenali 48 000 becqerelů. Je to ale ojedinělé a v poslední době Státní ústav radiační ochrany žádné takové hodnoty nezachytil. V Česku se ale testují řádově jenom desítky vzorků - pro radiační výzkum.

Odpovědnost při prodeji leží na myslivcích, pro něž jsou radiační testy masa drahé - stojí přes tisícovku za kus. Odškodnění za ozářené kusy přitom nedostanou. Zvěřinu jedí nejvíc právě myslivci, a tak Státní ústav radiační ochrany testuje i je. Obsah cesia je u nich vyšší asi o řád než u běžné populace. Podle Ireny Malátové ze Státního ústavu radiační ochrany to jsou ale hodnoty, které by neměly zdraví ohrožovat.

Lovec
Lovec
Více fotek
  • Lovec autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1881/188059.jpg
  • V bavorských lesích jsou radioaktivní divočáci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1883/188271.jpg
  • Divočák autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1883/188267.jpg