OSN kritizuje Francii za vystěhování Romů, Francouzi to ale schvalují

Washington - Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace kritizuje Francii za postup proti Romům. Vyzval taky tamní vládu, aby se místo deportací tohoto etnika do Rumunska a Bulharska snažila o integraci Romů do společnosti. Paříž začala vyhošťovat Romy, kteří nemají povolení pro dlouhodobý pobyt ve Francii. Dospělým, kteří souhlasí s dobrovolnou repatriací, nabízí 300 eur, za každé jejich dítě pak 100 eur. Od začátku roku Francie deportovala na 8 tisíc Romů. Paříž kritiku výboru odmítla.

„Výbor je znepokojen nárůstem incidentů a násilí rasistické povahy proti Romům na území Francie,“ říká výbor v oficiálním vyjádření. Celkem 18 nezávislých expertů z komise pro eliminaci rasové diskriminace při OSN vyjádřilo znepokojení nad vystěhováním stovek Romů do Rumunska. Komise proto vyzvala Sarkozyho, aby jeho vláda zakročila proti znepokojujícím „rasistickým a xenofobním projevům některých politiků“.

Experti dali najevo podezření, že někteří ze stovek Romů, kteří byli v posledních týdnech posláni do Rumunska, neznali přesně svá práva a byli k souhlasu repatriace donuceni.

Video Telefonát Jana Šmída
video

Telefonát Jana Šmída

Pierre-Richard Prosper, místopředseda Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace:

0„Není to jen problém Francie, je to celoevropský problém, který přesahuje hranice a který podle nás také vyžaduje celoevropské řešení. Vedle domácí legislativy existuje také politika a směrnice EU. My žádáme Francii, aby to při svém postupu brala v potaz. Chápeme, že každý stát má právo i povinnost vypořádat se s otázkami bezpečnosti a imigrace. Jsme ale toho názoru, že by se tak nemělo dít na kolektivní bázi. Zaměřovat se na konkrétní skupinu jako celek není správné. Místo toho je třeba uplatňovat individuální přístup a prověřovat u každého jedince zvlášť, zda si zaslouží být repatriován nebo může zůstat.“

Francouzi repatriace schvalují

Komise zároveň vyzvala vládu ke komplexnímu řešení romské otázky. Je prý třeba zajistit Romům přístup ke vzdělání a zdravotní péči a zabezpečit jim ubytování a další dočasnou pomoc v souladu s principy rovnosti.

Od začátku letošního roku Francie repatriovala 8 313 Romů, uvedly francouzské úřady. Francie se tak snaží vyřešit problém nelegálních přistěhovalců, kterým vypršelo povolení k pobytu.

I když si za to vysloužila Francie kritiku z řad ochránců lidských práv, sami Francouzi takovou politiku schvalují. S vystěhováním Romů, kteří v zemi pobývají nelegálně, souhlasí 65 procent Francouzů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu ústavu Opinionway.