Ve Venezuele přepočítávají jaguáry

Caracas - Největší americká kočkovitá šelma patří k nejohroženějším živočichům. Jaguár už vymizel z mnoha zemí. Navíc přišel o víc než 30 procent původního teritoria. Zooložka Emiliana Isasi-Catalaová se snaží zjistit počet vzácných zvířat ve venezuelském národním parku a zabránit jeho vyhubení v této oblasti.

Zooložka Emiliana Isasi-Catalaová prozkoumává v lese každou píď země. Po dlouhém pátrání narazila konečně na očekávané znaky přítomnosti hledané šelmy - otisk stopy. „Jaguár přišel o velkou část svého teritoria. Vypočítali jsme, že v Jižní Americe zůstalo nedotčeno asi 68 procent oblastí, ve kterých původně šelmy žily. Zdá se, že většina skupin jaguárů přežívá v chráněných oblastech,“ popisuje zooložka.

Catalová provádí vůbec první výzkum jaguárů ve Venezuele za pomoci kamer, které monitorují jejich pohyb. V těžkém terénu nachodí až 20 kilometrů denně. Na základě sesbíraných dat hodlá určit velikost jaguáří populace. Zatím došla k závěru, že v národním parku Guatopo jihovýchodně od Caracasu žije na každých třiceti kilometrech čtverečních jeden jaguár. To by znamenalo, že celou rezervaci obývá asi 40 jedinců. Mimo chráněná území je ale situace daleko horší. „Existují dvě hlavní hrozby. Nejvíc je ohrožuje ztráta přirozeného prostředí. To znamená, že nemají kde žít, a to ústí v okamžitý úbytek populace. K tomu musíte přidat lov jaguárů,“ vysvětluje vědkyně.

Video Jaguár- nejohroženější živočich
video

Jaguár- nejohroženější živočich

Žluto-oranžové kočkovité šelmy s černými skvrnami se dřív pohybovaly na rozsáhlém území od jihu Spojených států až k jihu Argentiny. Výrazně je omezilo rozšiřování obdělávané půdy a rostoucí síť silnic. Farmáři viděli v jaguárovi hlavně vraha dobytka. Skvrnití predátoři neunikli ani pozornosti pytláků. O jejich kůži byl zájem hlavně v 60. a 70. letech minulého století.

„Bohužel nevnímáme jaguára stejně jako naši předkové nebo některé domorodé kmeny. Nepovažujeme ho za ikonu, důležitý symbol jako Mayové nebo Inkové,“ říká Catalová. „Pohlíželi jsme na jaguára špatně, měli jsme ho za pouhou šelmu a nechápali, co se za ním skrývá. Tento projekt mi umožnil pochopit, jak důležitý je jaguár pro celou faunu,“ přidává se strážce národního parku Habi Veroes.

Jaguárové už zmizeli z Uruguaje, Salvadoru a dalších míst. Průzkumy z chráněných území jsou povzbudivé - udržela se na nich zdravá jaguáří populace i další druhy, kterými se šelmy živí - kapybary, tapíři a mravenečníci. To naznačuje, že ekosystém v této oblasti je netknutý. Zoologové ale chtějí jít v záchraně jaguára ještě dál. Zřídili organizaci Panthera, která má vytvořit napříč Jižní Amerikou jakýsi jaguáří koridor - pás území, kterými se šelmy budou moct volně přemísťovat mezi jednotlivými rezervacemi.

Jaguár
Jaguár
Více fotek
  • Jaguár autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1912/191106.jpg
  • Jaguár autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1912/191108.jpg