Berlínská výstava nabídla spojení umění a zákonů mechaniky

Berlín – Pro všechny, kteří jsou fascinováni pohybem v nejrůznějších formách i souvislostech, se v minulých týdnech konala v německé metropoli unikátní výstava s názvem Poezie v pohybu. Jejím ústředním tématem bylo představení alternativních uměleckých projektů a popularizace vědy prostřednictvím zvláštní symboliky ukryté v mechanizovaných exponátech.

Volně přístupné instalace, které si mohou návštěvníci ve většině případů osobně vyzkoušet, často poodkryjí svá pohybová kouzla až po dotyku s nimi. Například při drobném vychýlení vytvoří optické exponáty dokonale pohybující se tvary. Zadání bylo jednoduché a přitom značně obšírné – s pomocí fantazie divákům poodhalit půvab prostého pohybu.

„Máme tu bizarní objekty, které spojuje to, že se nejrůznějším způsobem zabývají právě pohybem. Nejvíce se tu sešlo tvůrců z Japonska, ale taky z Británie nebo Spojených států,“ představil kurátor výstavy Mario Mücke.

Video Reportáž Evy Pláničkové
video

Reportáž Evy Pláničkové

Exponáty ukazují vývojové trendy z výzkumných laboratoří nebo přírodní zákonitosti ztvárněné jako umělecké dílo. Jejich autoři navíc přistoupili k tvoření svých instalací tak, aby působily především na smysly diváků. Náhodný návštěvník si tak může vyzkoušet, jaké je sedět několik minut uprostřed vzduchového víru nebo jak se chovají nejrůznější předměty ve stavu beztíže.

Objevit zákonitosti mechaniky, poučit se o nových trendech v umění, ale především si pohrát přišlo až 50 tisíc návštěvníků týdně. „Jsem tu už podruhé. Je to opravdu zábava, i když nechápu, jak to všechno může fungovat,“ svěřila se jedna z návštěvnic výstavy. Všechna díla nyní poputují do soukromých sbírek či světových galerií.

Z výstavy Poezie v pohybu
Z výstavy Poezie v pohybu