Komise: Sporná Svatoplukova socha musí pryč

Bratislava – Odborná komise dnes rozhodla o tom, že sporná socha Svatopluka, která stojí na nádvoří Bratislavského hradu, by se měla přemístit na jiné místo v areálu hradu. Podmínkou je navíc odstranění štítu, který připomíná znak Hlinkových gard z dob Slovenského štátu.

„Podmínkou je, že se odstraní diskutabilní symbol na štítě vzbuzující asociace na období národních dějin, které by mělo být víc výstrahou než důvodem ke kladení věnců,“ uvedla na tiskové konferenci historička Marína Zavacká. Ta dodala, že současné vyobrazení Svatopluka je evidentně motivované učebnicovým zobrazením z dob Slovenského štátu, komise proto doporučila přesun sochy. S odsunem sochy z nádvoří hradu souhlasili podle Zavacké všichni členové komise. „V dané komisi nebyl nikdo, kdo by chtěl, aby socha v podobě, jaké je, zůstala na místě,“ prohlásila.

Zavacká dodala, že by se měl také nahradit text na podstavci, který „zavádí, mystifikuje a neodpovídá stavu poznání současné historické vědy“. V kontroverzním nápisu je totiž Svatopluk uveden jako „král starých Slováků“. Podle odborníků by u jména měly stačit údaje o období vlády této významné postavy slovanských dějin.

Video Rozhovor s Jiřím Pokorným
video

Rozhovor s Jiřím Pokorným

Rozhovor s Jiřím Pokorným

Telefonát Olgy Bakové

Svatopluk

Doba vlády: 870-894
Předchůdce: Rostislav
Následník: Mojmír II.
Dynastie: Mojmírovci

Svatopluk v druhé polovině devátého století ze svého nitranského knížectví ovládl Velkomoravskou říši, která kromě Čech, Moravy, Slezska a Slovenska zahrnovala i Lužické Srbsko na jihovýchodě dnešního Německa, jižní Polsko, západní část Ukrajiny a celé Maďarsko. V té době v oblasti vedli svou misi slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj.0

Závěr komise má nicméně jen charakter doporučení. Není proto zatím jasné, co teď se sochou bude. Předseda slovenského parlamentu Richard Sulík navrhuje setkání členů komise s autorem sochy Jánem Kulichem. Pokud ten přesun nepovolí, navrhuje komise, aby byla socha převedena do majetku národního muzea, což by zřejmě umožnilo ji přesunout. Pokud by nevyšlo ani to, komise navrhuje vrátit sochu autorovi.   

Socha není historicky věrohodná

Socha Svatopluka vyvolala bouřlivé reakce už při svém odhalení 6. června, kterého se dokonce účastnily slovenské politické špičky jako tehdejší premiér Robert Fico nebo slovenský prezident Ivan Gašparovič. Nejvíce pobouřil štít vyobrazený na soše, který připomíná znak nechvalně proslulé slovenské polovojenské gardy, která se v době válečné Slovenské republiky aktivně podílela na perzekucích mimo jiné i slovenských Židů. 

Komise navíc poukazuje, že socha není historicky věrohodná. „Obsahuje i historické prvky, které se na oblečení a výzbroji objevují až o několik století později,“ řekla Zavacká. „Komise si je dobře vědomá historického významu Svatopluka jako historické osobnosti, ale každá socha by měla svým uměleckým odkazem odpovídat jako svědectví době svého vzniku, nejnovějším vědecko-historickým poznatkům, a ne mýtům,“ dodala.