Ve Slovinsku objeven masový hrob z konce druhé světové války

Lublaň – V severoslovinské obci Leše nedaleko hranic s Rakouskem byl nalezen masový hrob s ostatky asi 700 lidí. Ti zřejmě zemřeli koncem druhé světové války, odborníci se domnívají, že je zabily komunistické partyzánské jednotky Josipa Broze Tita.

Dosavadní nálezy vykazují, že oběti utrpěly rozsáhlá zranění údery a střelná poranění. Mnozí zemřeli vkleče, řekl Marko Štrovs z oddělení pro válečné hroby na ministerstvu práce. Úřady ostatky uloží do nových hrobů.   

Ve Slovinsku se stále nachází dosud neznámé masové hroby z konce druhé světové války. Dosud největší známý hrob skrýval 35 tisíc těl až do roku 2007, kdy byl objeven při stavbě dálnice poblíž Mariboru. 

Historikové se domnívají, že v něm byli pochováni přívrženci proněmeckého chorvatského ustašovského režimu a členové jejich rodin, které po útěku do Rakouska předaly britské okupační síly zpátky do rukou Titových partyzánů. Komunistické jednotky krátce poté své úhlavní nepřátele zlikvidovali.

/*json*/{"map":{"lat":46.354421977519,"lng":14.255661964417,"zoom":15,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":46.353503750643,"lng":14.255962371826,"type":"1","description":"V severoslovinsk\u00e9 obci Le\u0161e nedaleko hranic s Rakouskem byl nalezen masov\u00fd hrob s ostatky asi 700 lid\u00ed. "}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/