Valné shromáždění OSN chce přivést Srbsko a Kosovo k jednacímu stolu

Washington - Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci respektující červencové rozhodnutí Mezinárodního soudního dvoru, který uznal legálnost nezávislého Kosova. Jako ústupek Evropské unii, ke které se chce jednou připojit, podpořilo i Srbsko kompromisní text rezoluce a souhlasilo s obnovením rozhovorů s Kosovem. Kompromisní text rezoluce, který Srbsko označilo za „neutrální“, byl schválen po dvouapůlhodinové rozpravě.

Bělehrad ani Priština svůj pohled na kosovskou nezávislost měnit nechtějí. Přesto by podle rezoluce měli usednout k jednomu stolu. „Tato rezoluce se nijak netýká statusu Kosova. Pouze respektuje závěry Mezinárodního soudního dvora. Srbsko neuznává kosovské vyhlášení nezávislosti. Jsme ale připraveni na dialog, který snad povede k usmíření mezi Srby a Albánci. Pouze takto je možné dosáhnout legitimního výsledku slučitelného s principy OSN,“ prohlásil srbský ministr zahraničních věci Vuk Jeremić.

Původně přitom poté, co v červenci Mezinárodní soudní dvůr prohlásil vyhlášení kosovské nezávislosti za legální, předložilo Srbsko Valnému shromáždění OSN vlastní návrh rezoluce. Ten jednostranné prohlášení nezávislosti považoval za nepřijatelné. Návrh se ale nelíbil státům, které už nezávislost Kosova uznaly, a Evropská unie Srbsko vyzvala, aby ho stáhlo a zaměřilo se na své vyhlídky na vstup do unie.

Video VS OSN schválilo rezoluci o Kosovu
video

VS OSN schválilo rezoluci o Kosovu

Srbsko proto pod tlakem rezoluci odmítající nezávislost Kosova stáhlo a společně se státy Evropské unie předložilo nový návrh. Kdy začne Bělehrad a Priština jednat, se zatím neví. Přímé rozhovory, které by mohly spory ukončit, bude pořádat Evropská unie.