Svět si připomíná Mezinárodní den seniorů

New York - Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterým se potýkají, jako například zneužívání starších lidí. V Česku odstartovala kampaň „Nech mou babičku na pokoji“ namířená proti diskriminaci seniorů.

„Naše doba je dobou dlouhověkosti. Dnes je asi 10 procent populace nad šedesát starší než osmdesát let. Toto číslo vzroste do roku 2050 na plných 25 procent,“ říká poselství generálního tajemníka OSN Kofi Annana z roku 1998.

V druhé polovině dvacátého století se zvýšila průměrná délka života o celých dvacet let. Během následujících dvaceti let bude přibližně jedna třetina obyvatelstva vyspělého světa starší než 60 let. Stárne však i starší obyvatelstvo, generace seniorů. Typickým obrázkem je dnes jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a jeden i více praprarodičů.

Video Rozhovor s Michalem Horažďovským
video

Rozhovor s Michalem Horažďovským

Dalším zásadním faktorem u staršího obyvatelstva je rozdíl mezi pohlavími. Téměř na celém světě se ženy průměrně dožívají vyššího věku než muži. Existuje u nich tedy i vyšší riziko chudoby ve stáří. U žen je také větší pravděpodobnost onemocnění chronickými nemocemi či zdravotní postižení a diskriminace a marginalizace.

Podle Annana prochází společnost určitou „tichou revolucí“. Mottem Mezinárodního roku seniorů bylo heslo „za společnost pro všechny věkové kategorie“. Taková společnost by neměla karikaturovat starší občany jako pacienty nebo penzisty. Měla by je naopak vidět jako ty, kteří zároveň přispívají k rozvoji a mají z něho také prospěch. Společnost pro všechny věkové kategorie je zavázána vytvořit podmínky ke zdravému životnímu stylu pro všechny.

Kofi Annan
Kofi Annan
Michal Horažďovský, vedoucí Linky seniorů:

„Tohle je narcistní doba zaměřená na výkon. Myšlenky na to, že můžeme být zranitelní, nebo dokonce zemřít, zasunujeme pod koberec. Senior se stává projekčním plátnem našich nespokojeností a frustrací.“


Vedoucí Linky seniorů Michal Horažďovský míní, že v Česku média diskriminaci v ledasčem podporují. „Existuje málo reportáží o tom, jak senioři prožívají svůj aktivní život a jsou v tomto životním období spokojeni,“ konstatoval Horažďovský. Mladí lidé často vnímají skupinu seniorů negativně, ale na své starší příbuzné přitom nedají dopustit.

Domov důchodců
Domov důchodců