Thomayerova nemocnice má ExAblate 2000 – nádory léčí neinvazivně

Praha - Ve Fakultní Thomayerově nemocnici v pražské Krči dnes zahajuje svou činnost unikátní lékařské pracoviště. Jako první ve střední a východní Evropě se bude moci pochlubit přístrojem ExAblate 2000, léčebně diagnostickým systémem fokusovaného ultrazvuku navigovaného magnetickou rezonancí. Zařízení se bude užívat k šetrné diagnostice a neinvazivní terapii zejména onkologických onemocnění.

„Využívá se toho, že pokud ultrazvukové vlnění prochází tkání pacienta, zanedbatelná část energie se mění na teplo. My v tomto případě využíváme toho, že pokud použijeme vysokou energii, zacílíme ultrazvukové vlnění do určitého patologického ložiska, dochází pak ke zvýšení teploty a ke zničení patologické tkáně,“ vysvětlila vedoucí lékařka radiodiagnostického oddělení FTN Zuzana Rýznarová.

Cíl: léčba nádorů dělohy a kostních metastáz

Video Reportáž Štěpánky Martanové a Barbory Straňákové
video

Reportáž Štěpánky Martanové a Barbory Straňákové

Reportáž Štěpánky Martanové a Barbory Straňákové

UvR 6.10.2010

Rozhovor se Zuzanou Rýznarovou

V Thomayerově nemocnici by přístroj měl zpočátku pomoci zejména při léčbě mladých žen, které trpí neplodností způsobenou nezhoubnými nádory dělohy. „Nádor tímto neodstraníme, ale zcela ho zničíme a zabráníme obtížím pacientky,“ uvedl Rýznarová.

ExAblate 2000

Přístroj spojuje dva lékařské přístupy: magnetickou rezonanci a ultrazvuk o vysoké intenzitě. Umožňuje tak účinné a neinvazivní chirurgické zákroky. Pomocí magnetické rezonance se zaměří cílová tkáň a ultrazvukem dochází k její termální ablaci. Ultrazvuk je zacílen do malého bodu přesně na cílovou tkáň. Během zákroku poskytuje magnetická rezonance snímky o průběhu léčby spolu s termálními snímky, aby nedošlo k poškození okolní tkáně a orgánů.

Ve světě se nyní klinicky hodnotí účinnost léčby cíleným ultrazvukem u řady závažných onkologických onemocnění, nadějně vypadá například léčba mozkových nádorů, nádorů jater, prostaty a prsu. Intenzivně se již používá k léčbě kostních metastáz zhoubných nádorů a nemocnice v Krči by neměla být výjimkou.

Léčba na ExAblate 2000 je finančně náročná, například terapie neplodnosti na zahraničních klinikách stojí kolem 120 tisíc korun. Dosud se toto onemocnění řešilo zejména klasickou operací s několikadenním pobytem v nemocnici. Unikátní způsob léčby však přináší značné úspory, doba ambulantní léčby se zkracuje na minimum.

Přístroj ExAblate 2000 od izraelské firmy InSightec byl vybrán pomocí tendru. Investice dosáhla 62 milionů korun, na financování se podílí vedle samotné nemocnice také ministerstvo zdravotnictví a dodavatel.