Národní cenu Česká hlava získá virolog Jan Svoboda

Praha - Kabinet Petra Nečase nominoval na Národní cenu vlády za vědeckou činnost virologa Jan Svobodu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace vybrala kandidáty ze čtrnácti návrhů, které shromáždila k 30. červnu společnost Česká hlava. Profesor Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se zasloužil o objasnění životního cyklu retrovirů. Patří k nim především HIV a viry vyvolávající zhoubné bujení. Nečas novinářům řekl, že Svoboda je vynikajícím vědcem se světovým renomé.

Svoboda také objevil reverzní transkripci, což je proces, pomocí kterého retroviry přepisují svůj genom do podoby dvouřetězcové DNA a tu pak začleňují do chromosomu hostitelské buňky. Za tyto objevy byla udělena Nobelova cena a laureáti uváděli Svobodu jako osobnost, která měla tuto cenu také sdílet. Vzhledem k situaci v komunistickém Československu to prý nebylo možné. Jde tedy o vědce nejvyšší mezinárodní třídy. Jeho přínosy se dalekosáhle využívají v medicíně.

Vláda uděluje Národní cenu Česká hlava za mimořádné výsledky dosažené při vědeckém výzkumu od roku 2005. Cena je dotována milionem korun. Je to dosud nejvyšší vědecké vyznamenání v republice a někdy se o ní hovoří jako o české Nobelově ceně. Spojena je se stejnojmenným projektem, který byl vyhlášen v roce 2002 na podporu vědecké a technické inteligence.

Vláda o nositeli rozhoduje na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Oceněný musí být státním občanem České republiky. K laureátům ceny patří například chemik Antonín Holý., který se podílel na vývoji léků, které mimo jiné pomáhají pacientům s nemocí AIDS, žloutenkou a rakovinou.