Skromná a charismatická Sue Ryderová – vše dělala pro svou charitu

Londýn - Sue Ryderová, jedna z nejrespektovanějších charitativních pracovnic v poválečné Británii, opustila tento svět v 77 letech, 2. listopadu 2000. Svůj první dobročinný dům na pomoc chudým a nemocným otevřela v roce 1952 a o rok později založila Nadaci Sue Ryderové. Nadace zahrnuje 80 domovů v různých částech světa a financuje ji síť 500 charitativních obchodů. V důsledku rozčarování způsoby vedení své nadace založila na sklonku svého života ještě jednu nadaci pod názvem Bouverie Foundation. „Hluboce lituji, že se duch nadace vytratil,“ citoval ji krátce před smrtí britský tisk.

Do Československa přinesla myšlenku Domovů Sue Ryderové již před rokem 1968 – její plány však zhatila sovětská okupace. Brzy po listopadu 1989 se do Prahy vrátila - česká pobočka Nadace Sue Ryderové byla zaregistrována v roce 1994 a v květnu téhož roku vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Michelského dvora v Praze 4 – Michli.

Narodila se v roce 1923 v severoanglickém Leeds. Její otec byl prosperující právník a její matka se angažovala v sociální oblasti a Sue ji často doprovázela při jejích návštěvách chudinské čtvrti. Měla se stát baletkou, avšak její přípravu na baletní dráhu přerušila 2. světová válka. Jako šestnáctiletá se tehdy přihlásila do ženského sboru, který připravoval ženy pro práci v britské armádě. Po náročném výcviku a zkouškách nastoupila jako spojovatelka ke zvláštnímu operačnímu útvaru britské tajné služby, který byl ustaven Winstonem Churchillem. V té době se také Sue Ryderová seznámila s českými parašutisty, kteří se připravovali k  atentátu na říšského protektora Reinharda Heidricha. Nejvíce však spolupracovala s polskou sekcí tajné služby. 

Právě válka ji ukázala obrovské množství utrpení, ale i neobyčejně odvážné lidi. Tyto zkušenosti ji společně s křesťanskou vírou přivedly na myšlenku, jak pomoci zmírnit utrpení zraněných a postižených lidí a lidí bez domova. Po skončení války se jako dobrovolná sestra vypravila do Polska, kde se starala o nemocné a těžce raněné. Aby shromáždila potřebné finanční prostředky na zřízení domovů pro lidi, kteří válku přežili, založila v roce 1953 Nadaci Sue Ryderové. Později rozšířila své úsilí na pomoc lidem souženým bídou a nemocemi i v ostatních částech světa. 

V roce 1959 se Sue Ryderová provdala za kapitána Leonarda Cheshire. Ten sloužil během války v bombardovací peruti RAF a jako oficiální pozorovatel byl členem posádky doprovodného letounu při svržení atomové bomby na Hirošimu. Také on, pod dojmem následků války a atomového výbuchu založil mezinárodní nadaci pomáhající tělesně postiženým lidem zejména v oblasti Dálného východu. Lord Cheshire zemřel po těžké nemoci v roce 1992.

Nádvoří Domova Sue Ryderové v Praze Michli
Nádvoří Domova Sue Ryderové v Praze Michli