V Evropě narůstá počet nových drog a věk jejich uživatelů

Lisabon - Do Evropy se dostává stále větší počet nových drog, k jejichž pašování obchodníci používají čím dál tím důmyslnější metody; zároveň výrazně stoupá počet uživatelů drog starších 40 let. To jsou hlavní trendy, na něž ukazuje výroční zpráva, kterou dnes v Lisabonu zveřejnila agentura Evropské unie pro drogovou problematiku (EMCDDA).

Výroční zpráva, která je stěžejní publikací EMCDDA, přináší přehled situace v oblasti drog ve 27 členských státech EU a v Chorvatsku, v Norsku a v Turecku. Dokument čerpá z údajů o dospělé populaci ve věku 15 až 64 let, které jednotlivé země poskytly za rok 2008.

Podle výroční zprávy byl v roce 2009 EMCDDA a Europolu oficiálně nahlášen rekordní počet nových drog - 24. Toto číslo představuje nejen nejvyšší počet psychoaktivních látek, které byly kdy hlášeny za jediný rok, ale představuje rovněž téměř dvojnásobek počtu nových látek oznámených v roce 2008. Tehdy jich bylo 13.

Stoupá také množství způsobů, kterými se nové drogy dopravují do Evropy. Jednou z důmyslných technik je podle zprávy zapracování kokainu do „transportních“ materiálů (například do včelího vosku, plastu, tkanin nebo hnojiv) a jeho následné extrahování v tajných laboratořích na území Evropské unie. Nejvíce těchto laboratoří pro „sekundární extrakci“ kokainu bylo objeveno ve Španělsku, kde jich úřady našly asi 25.

Roste počet konzumentů nad 40 let

Ze zprávy dále vyplývá, že uživateli drog nejsou jen mladí lidé, ale ve stále větším počtu také lidé starší 40 let. Údaje specializovaných center drogové léčby v jednotlivých zemích ukazují, že asi každý pátý člověk (19 procent), který v Evropě zahájí léčbu kvůli drogám, je starší 40 let. Nejvyšší podíl takových uživatelů drog má Portugalsko (28 procent).

Ve srovnání s předchozím desetiletím jde o výrazný nárůst, protože ve většině členských států tehdy podíl starších klientů nepřekračoval deset procent. Agentura také upozorňuje, že současné léčebné služby jsou obvykle uzpůsobeny mladším uživatelům a pro ty starší může být složité najít pomoc.

Užívání drog si každoročně vyžádá tisíce životů Evropanů. Mezi lety 1995 a 2007 umíralo podle EMCDDA na předávkování opiáty 6 400 až 8 500 lidí ročně. Dalších asi 1 000 Evropanů ročně zemře po užití kokainu. Alarmující je zejména statistika ve Velké Británii, kde v letech 2003 až 2008 počet případů, u nichž byl uveden kokain jako příčina smrti, stoupl na dvojnásobek - ze 161 na 325.

Odhady užívání drog v Evropě (dospělá populace 15-64 let):

(Většina údajů ve zprávě EMCDDA je z roku 2008. V případě, že nebyly dostupné, nahrazují je informace za rok 2007 nebo odhady na základě starších dat.)

KONOPÍ
- Zhruba 75,5 milionu lidí drogu alespoň jednou v životě okusilo, což představuje 22,5 procenta všech dospělých.
- V posledním roce konopí užilo asi 23 milionu lidí, tedy zhruba jedna třetina všech, kteří drogu zkusili alespoň jednou za život.
- V posledním měsíci konopí užilo asi 12,5 milionu lidí.
- Přibližně čtyři miliony Evropanů jsou podle odhadů každodenními nebo téměř každodenními uživateli konopí.

KOKAIN
- Drogu okusilo zhruba 14 milionů lidí, tedy asi 4,1 procenta dospělých v Evropě.
- V posledním roce kokain zkusily čtyři miliony evropských dospělých a v posledním měsíci asi dva miliony dospělých.
- Nejčastěji kokain užívají lidé v několika zemích západní Evropy, zejména v Dánsku, Irsku, Španělsku a Velké Británii. Na vzestupu je však užívání drogy i ve střední a východní Evropě.

EXTÁZE
- Alespoň jednou v životě drogu okusilo 11 milionů lidí (3,3 procenta evropských dospělých).
- V posledním roce s extází experimentovalo zhruba 2,5 milionu dospělých.

AMFETAMINY
- Alespoň jednu životní zkušenost má s amfetaminy 12 milionů lidí, tedy 3,7 procenta dospělých.
- V posledním roce amfetaminy zkusily zhruba dva miliony dospělých
- Problémové je užívání amfetaminů především ve Švédsku, Finsku a Lotyšsku.

OPIÁTY
- Zhruba 1,2 až 1,5 milionu Evropanů patří mezi problémové uživatele opiátů.
- Úmrtí vyvolaná drogami činila čtyři procenta všech úmrtí Evropanů ve věku 15 až 39 let, u asi tří čtvrtin z nich byly zjištěny opiáty.
- Hlavní droga u asi více než 50 procenty všech žádostí o léčbu drogové závislosti.

Česko se z evropského kontextu vymyká zejména vysokým počtem uživatelů konopí a značnou výrobou i konzumací metamfetaminu. Míra užívání konopí mezi mladými dospělými (15-34 let) je v České republice nejvyšší v Evropě (28,2 procenta), což je asi jedenatřicetkrát více než nejnižší údaj, který zveřejnilo Rumunsko (0,9 procenta). Zatímco celoevropské hodnoty užívání konopí se stabilizovaly, Česká republika patří spolu s Estonskem, Itálií a Slovenskem do skupiny zemí, které stále registrují rostoucí trendy v užívání této látky.