Českou hlavu získal světoznámý virolog Jan Svoboda

Praha - Ocenění Česká hlava získal za výrazný posun v oblasti retrovirů Jan Svoboda. Na jeho stěžejní roli ve zkoumání virů, které způsobují AIDS nebo některé typy rakoviny, upozornil už v roce 1975 David Baltimore, když přebíral Nobelovu cenu. Vzhledem k situaci v komunistickém Československu však Svoboda tehdy nemohl ocenění sdílet. Česká hlava je tuzemskou obdobou Nobelových cen. Ačkoli soutěž nemá takový věhlas, cenu si často odnášejí vědci, ke kterým jejich zahraniční kolegové vzhlížejí s respektem. Záznam galavečera odvysílá Česká televize v sobotu 20. listopadu ve 21:40 na prvním programu.

Svoboda objevil takzvanou reverzní transkripci, což je proces, pomocí kterého retroviry, které jsou původci nejrůznějších onemocnění i AIDS, přepisují svůj genom do podoby dvouřetězové DNA a tu pak začleňují do chromozomu hostitelské buňky. „Retroviry posloužily vlastně jako taková pinzeta, která vybrala z naší genetické výbavy právě ty geny, které se mohou zvrátit v geny nádorové,“ uvedl celosvětově uznávaný vědec v oboru retrovirologie.

Světoznámý vědec se nebojí dívat i dál do budoucna. „Určitá genetická onemocnění budou léčena tím, že se do organismu vnese chybějící gen a na to už jsou i klinické pokusy,“ uvedl Svoboda.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Česká hlava ocenila i výzkum samorozhodujících systémů

Cenu Invence si odnesli profesoři Vladimír Mařík (1952) a Michal Pěchouček (1972) z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněni byli za výzkum „aplikací multiagentních technologií a jejich přenos do průmyslové praxe“. Jde o samorozhodující se systém s prvky umělé inteligence a oba ocenění patří mezi tvůrce světem uznávané české školy vývoje těchto systémů. Výsledky svých teoretických výzkumů úspěšně převedli do praxe. Využívá je letectvo a námořnictvo USA a NASA.

Cenou, udělovanou slavným českým vědcům v zahraničí, je Patria. Letos ji získal profesor František Tureček (1950) působící v USA. Turečkovy průkopnické práce o vysoce reaktivních molekulách v atmosféře a produktech radiačního poškození DNA a bílkovin jsou vysoce ceněny a patří ke zlatému fondu světové chemie. V Turečkově laboratoři se zrodila nová univerzální biochemická metoda k analýze bílkovin v buňkách, která předznamenala revoluci v biologii a chemii bílkovin.

Z tuzemských a zahraničních firem působících v Česku porota udělila Cenu ministerstva průmyslu a obchodu za nejvýraznější novou technologii či výrobek společnosti LASAK za unikátní povrchovou bioaktivní úpravu zubních implantátů.

Projekt pamatuje i na mladé vědce cenou Doctorandus a Gaudeamus

Cenu Doctorandus získal Jaromír Chalupský (1982) za výzkum rentgenových laserů, ocenění Gaudeamus Markéta Růčková (1984) za zpracování objevu písemností biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného (1572 až 1622). Ta je také jedinou ženou a zároveň jedinou humanitní vědkyní mezi letos vyznamenanými.


Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava byl vyhlášen v březnu 2002. Vyvíjí aktivity, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava. Vyznamenaní vědci získali finanční odměny celkem ve výši dvou milionů korun.