Konžský Bemba před soudem. Jakou nese odpovědnost za zločiny války?

Haag (Nizozensko) – U Mezinárodního trestního soudu v Haagu začal proces s bývalým viceprezidentem Demokratické republiky Kongo Jeanem-Pierrem Bembou. Podle obžaloby nese odpovědnost za znásilňování, zabíjení a drancování v sousední Středoafrické republice. Jednání už bylo třikrát odloženo. Sám Bemba vinu už v úvodu procesu odmítl. Verdikt se čeká za několik měsíců.

Bemba byl předsedou Konžského osvobozeneckého hnutí (MLC), politicko-vojenské skupiny podporované Ugandou, která bojovala proti vládě v Kinshase. V letech 2002-2003 se pod Bembovým vedením pak měli konžští povstalci dopustit násilí na civilním obyvatelstvu v sousední Středoafrické republice. Do země byly jednotky vyslány s cílem podpořit tamní režim.

Podle úřadu prokurátora se jednotky MLC vedené Bembou dopouštěly v rámci systematických útoků proti civilnímu obyvatelstvu znásilňování, mučení, ponižujícího zacházení a rabování. Tytéž zločiny pak měly spáchat i v Kongu.

Video Reportáž Lucie Horáčkové
video

Reportáž Lucie Horáčkové

Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Luis Moreno-Ocampo:

„Místo toho, aby Jean Pierre Bemba jako velitel zabránil tomu, co se dělo, nedělal nic. Ba naopak. Dokážeme, že se úmyslně vyhýbal jakémukoliv dozoru a ještě nabádal: Jděte tam a chovejte se, jako by to nebyli vaši bratři ani sestry.“ 

„Bembovy jednotky okrádaly ty nejubožejší obyvatele jedné z nejchudších zemí na světě. Jeho muži hromadně znásilňovali ženy, děti i starce – nezáleželo na pohlaví ani na věku. Tyto oběti nemůžeme ignorovat.“

Jean-Pierre Bemba je zatím nejvýše postaveným obžalovaným před Mezinárodním trestním soudem. Obvinění prvního stálého válečného tribunálu odmítá a argumentuje tím, že úřady v jeho zemi už rozhodly, že ho stíhat nebudou. Podle předsedkyně odvolacího senátu ale konžský nejvyšší soud rozhodnutí z roku 2004 zrušil a případ předal právě Mezinárodnímu trestnímu soudu.

Bemba bude pro haagský soud prubířským kamenem. Senát tří soudců bude muset vůbec poprvé rozhodnout, jestli vůdce, který se sám násilí nedopustil ani ho nenařídil, nese trestní odpovědnost za spáchaná zvěrstva: vraždění, znásilňování a drancování. „Bude to varování pro všechny vojenské velitele na světě. Musí pochopit, co je legální a ilegální, a že velitel může být trestně odpovědný za to, co dělají jeho vojáci. Je to důležité, zákon rozlišuje mezi velitelem a zločincem,“ říká vrchní žalobce Luis Moreno-Ocampo.

Bývalý viceprezident Demokratické republiky Kongo byl zatčen před dvěma lety v Belgii, kde žil v luxusním exilu, a byl vydán do Haagu. Soud vyslechne 36 svědků a čtyři experty. Verdikt se čeká za několik měsíců.

Povstalci v Kongu
Povstalci v Kongu