Na Slovensku mají Park tmavé oblohy

Snina - Ve slovenském městě Snina poblíž slovensko-polsko-ukrajinské hranice byl vyhlášen takzvaný Park tmavé oblohy - Poloniny. Znamená to, že se park rozkládá na území, kde je zachovaná výjimečně tmavá noční obloha. Jeho cílem je informovat o zdejším nočním prostředí a o ochraně před světelným znečištěním. Vyhlášen byl u příležitosti letošního mezinárodního roku biodiverzity jako první taková oblast na Slovensku. Celková rozloha chráněného území má být 48 519 hektarů.

Park je vyhlášen na základě dohody mimo jiné slovenského astronomického ústavu, Národního parku Poloniny, sdružení astronomů amatérů, Slovenské astronomické společnosti a se souhlasem starostů dotčených obcí. Partnerem je Jizerská oblast tmavé oblohy, která byla vyhlášena českými a polskými institucemi loni v listopadu.

Světelné znečištění nedělá starost jenom astronomům, trpí jím i příroda. V observatoři na Kolonickém sedle proto nainstalovali unikátní přístroj na měření jasu noční oblohy. „Automaticky monitoruje jas oblohy. Dokonce má připojení na internet, takže v budoucnosti budou data dostupná i online,“ říká Pavol Ďuriš ze Slovenské astronomické společnosti.

Video Reporáž Ladislava Kerekeše
video

Reporáž Ladislava Kerekeše

Reporáž Ladislava Kerekeše

5.12.2010, UD

Telefonát Ladislava Kerekeše


Světelné znečištění je globální ekologický problém, který zasahuje značnou část planety. Předpokládá se, že již dvě třetiny obyvatel Země žijí v oblastech zasažených světelným znečištěním. V současnosti existují ve světě dvě desítky rezervací tmavé oblohy, většinou v Kanadě a USA.