Ani od konference v Cancúnu se nečekají zázraky

Cancún (Mexiko) - V mexickém Cancúnu končí světová konference OSN o ochraně ovzduší. Navazovala na loňský nepříliš úspěšný klimatický summit v Kodani. Ani tentokrát se nejspíš nepodaří přijmout dohodu o snížení emisí skleníkových plynů. Závěrečnou etapu konference představují třídenní diskuse na ministerské úrovni, jejichž úkolem je najít kompromisní řešení různých ekologických problémů. Konference by měla skončit po páteční půlnoci našeho času. Pomyslnou štafetu už převzal jihoafrický prezident Jacob Zuma, jehož země má příští rok hostit další klimatickou konferenci OSN s pořadovým číslem 17.

Předpokládá se, že účastníci se shodnou alespoň na dohodách o „druhotných“ záležitostech. Především by měl vzniknout takzvaný „zelený fond“, z něhož by byly financovány projekty v rozvojových zemích. Tento fond má podle generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna zásadní význam „pro budování důvěry mezi rozvinutým a rozvojovým světem“. Tato důvěra by mohla připravit cestu pro všeobecnou dohodu o klimatu, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012.

Na závěr konference by měl být schválen například také nový mechanismus sdílení čistých technologií. Zdokumentován by měl být rovněž požadavek na snížení emisí v letectví i námořní dopravě, respektive obchodování s emisními povolenkami z letecké a lodní dopravy, či zrušení vládních dotací pro fosilní paliva, přičemž ušetřené finance by podle poradců z OSN šly do fondu na ochranu klimatu.

Video Rozhovor s Janem Pretelem
video

Rozhovor s Janem Pretelem

Ekologičtí aktivisté a zástupci nevládních organizací ze všech koutů světa přijeli do Cancúnu s poselstvím, že není času nazbyt a že nám všem teče do bot. Dorazila sem i největší loď na světě poháněná výhradně sluneční energií. Většina delegátů konference ale z bezpečnostních důvodů z ostře střeženého kongresového centra nevycházela. Výjimku představoval bolivijský prezident Evo Morales, který se zjevně cítil lépe mezi levicovými demonstranty než v jednacím sále.

Bolivijský prezident Evo Morales:

„Na té konferenci se nedebatuje o příčinách klimatických změn, ale jen o jejich následcích. Veďme skutečnou debatu tady a navrhněme konec kapitalismu.“

Zásadní ideologické spory na konferenci nijak nepřispěly k překlenutí propasti mezi chudým globálním Jihem a průmyslově rozvinutým Severem, která se jasně vyjevila už na loňské konferenci v Kodani.