Žít šťastně a šťastně zemřít - poselství zakladatele skautingu

Londýn - Robert Baden-Powell je znám a uznáván po celém světě jako člověk, který ve svých 83 letech vedl dva úplné a oddělené životy, jeden jako voják své země, druhý jako bojovník za mír prostřednictvím světového skautského hnutí. Jeho knížka Aids to Scouting, napsaná původně pro vojáky, se po přepsání pro mládež stala doslova bestsellerem. Právě tato kniha stála u zrodu skautského hnutí a Powell se za obrovských ovací stal i prvním světovým náčelníkem. Výuce lesní moudrosti zasvětil celý život. Po své smrti (zemřel 8. ledna 1941) zanechal svým drahým skautům poslední poselství, v němž mimo jiné stálo: „Buďte připraveni žít šťastně a šťastně také zemřít.“

Powell se narodil v Londýně 22. února 1857. Byl šestým synem a osmým z deseti dětí reverenda Baden-Powella, profesora oxfordské univerzity. Jeho život ovlivnila Charterhouse School. Právě zde se projevil jeho zájem o průzkumnictví a lesní moudrost. V lesích kolem školy se skrýval před učiteli, chytal a vařil zajíce a dával pozor, aby kouř neprozradil jeho skrýše. O prázdninách vždy vyhledával dobrodružství – jednou se s bratry plavil na jachtě podél jižního pobřeží Anglie, podruhé zase projeli Temži od pramene na kánoích.

Poprvé své metody vyzkoušel jako armádní velitel v Africe

Po škole zamířil do armády – u zkoušek byl druhý z několika set uchazečů. Ještě jako mladý důstojník odešel do Indie, kde se specializoval na vyzvědačství, mapování terénu a průzkum. Byl natolik úspěšný, že začal trénovat ostatní. Na tehdejší dobu používal dost nestandardní metody: malé skupinky, které pracovaly pod vedením šéfa, zvláštní uznání pro ty, kteří pracovali dobře – dnešní skautský znak je velmi podobný. Jeho metody slavily úspěch v době, kdy pomáhal bránit Mafeking – odvaha a schopnosti chlapců ve skupinách kurýrů u Mafekingu na něj udělaly trvalý dojem a on zase udělal dojem na Anglii.

  • Hrob Roberta Baden-Powella
    Hrob Roberta Baden-Powella zdroj: Wikipedia
  • Pohlednice s Robertem Baden-Powellem z roku 1900
    Pohlednice s Robertem Baden-Powellem z roku 1900 zdroj: Wikipedia


Domů se vrátil roku 1903 jako národní hrdina. Zjistil také, že malou knížku, kterou napsal pro vojáky (Aids to Scouting), používají vedoucí mládeže a učitelé v celé zemi pro výuku postřehu a lesní moudrosti. Na setkání organizace Boys’ Brigade ho její zakladatel Sir William Smith požádal, aby vypracoval systém, který by umožnil větší pestrost při tréninku chlapců v „dobrém občanství“.

Powell se tak rozhodl přepsat „Aids to Scouting“ znovu – tentokrát pro mladé čtenáře. V roce 1907 uspořádal experimentální tábor na ostrově Brownsea, aby vyzkoušel své nápady v praxi. Shromáždil 22 chlapců – některé ze soukromých škol, některé pracující. A výsledek tábora zná celý svět… „Scouting for Boys“ vycházel v roce 1908 v šesti částech po čtrnácti dnech. Zájem o knihu byl ohromující. Chlapci se sami shromažďovali do skautských družin, aby mohli skauting vyzkoušet. Co bylo zamýšleno jako tréninková metoda pro existující organizace, se stalo základem nového celosvětového hnutí. Powell zřejmě velmi rozuměl chlapcům, a dotkl se tak něčeho zásadního v mladých lidech - „Scouting for Boys“ známe dnes ve více než 35 jazycích.

Světový náčelník

Skauting se rychle šířil po celém Britském impériu i do dalších zemí, až pokryl v podstatě všechny části světa. Powell armádu opustil v roce 1910 ve věku 53 let s tím, že svou energii a nadšení vrhne na rozvoj chlapeckého a dívčího skautingu. (Dívčí skauting vznikl v roce 1909, když se dívky zúčastnily první Skautské rally v Křišťálovém paláci v Londýně a poté požádaly Baden-Powella, jestli se také mohou stát skauty.)

První mezinárodní jamboree se konalo v Olympii v Londýně v roce 1920. Při závěrečném ceremoniálu byl Powell jednomyslně prohlášen za světového náčelníka. Úspěšná mezinárodní setkání ukázala, že nešlo jen čestný titul, ale že všichni považovali Baden-Powella za svého vůdce – jeho příjezd provázely výkřiky, když pozvedl ruku, nastalo hrobové ticho…

Baden-Powellovo poslední poselství

Připravil si poslední rozloučení se skauty a chtěl, aby bylo zveřejněno až po jeho smrti. Vzkaz není datován, ale pravděpodobně pochází z doby před rokem 1929, protože byl podepsán „Robert Baden-Powell“, a ne „Baden-Powell of Gilwell“. Jeho žena po jeho smrti řekla, že ten dopis v obálce nadepsané „pro skauty“ nosil společně s dalšími dokumenty vždy s sebou na svých cestách v obálce označené „pro případ mé smrti“.

Z posledního poselství

0Věřím, že nás Bůh seslal na tento svět, abychom byli šťastni a užívali si života. Radost a štěstí nepřicházejí s bohatstvím, ani s úspěšnou kariérou, ani s vlastní pohodlností. Jedním z kroků ke štěstí je péče o své zdraví a tělesnou sílu v dětství. S tím budete použitelní pro život a můžete si užívat života v dospělosti.

Studium přírody nám ukazuje, jak nádherné a úžasné jsou věci, které Bůh na tomto světě vytvořil proto, abychom je vychutnávali. Buďte spokojeni s tím, co máte, a udělejte s tím to nejlepší, co můžete. Dívejte se na všechno z té lepší stránky.

Opravdová cesta k docílení štěstí je dělání radosti ostatním lidem. Pokuste se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jste na něj přišli. Až se váš čas naplní, zemřete šťastně s pocitem, že jste v žádném případě neprožili svůj život zbytečně. „Buďte připraveni“ v tomto ohledu žít šťastně a šťastně také zemřít. Držte se svého skautského slibu i poté, co z vás vyrostou dospělí lidé – a Bůh vám ve vašem úsilí pomůže.