Chrám Narození Páně míří na seznam UNESCO

Betlém - Chrám Narození Páně v Betlémě se uchází o místo na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je to posvátné místo jak pro křesťany – podle biblické tradice je postaven nad jeskyní, kde Panna Marie porodila Ježíše. V jeho areálu se nachází i důležité židovské poutní místo – hrob Ráchel, manželky Jákoba. Chrám nechala postavit svatá Helena, matka římského císaře Konstantina Velikého v letech 327 až 333. Chrám dnes spravují společně tři církve – římskokatolická, řecká pravoslavná a arménská.

Chrám Narození Páně - jeden z nejstarších křesťanských kostelů na světě v Betlémě. Město leží asi 9 kilometrů od Jeruzaléma, na Západním břehu Jordánu, dnes pod palestinskou samosprávou. A právě ta žádá o jeho zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO. „Pro nás Palestince je tato událost hodně důležitá. Splnili jsme všechny požadavky a podali jsme žádost na zapsání první památky na území Palestiny na seznam světového kulturního dědictví. Je to i součást úsilí naší vlády, která chce ukončit okupaci Palestiny a vyhlásit samostatný stát,“ uvedla palestinská ministryně pro turismus a památky.

K místu, kde se podle Starého zákona narodil král David a podle Nového zákona Ježíš, se sjíždějí věřící i turisté z celého světa. Vjezd do města kontroluje izraelská armáda. Nejvíc lidí sem přijíždí tradičně o vánočních svátcích. „Palestina není členem Dohody o světovém dědictví, protože není ani členskou zemí OSN. Všechno se ale začalo měnit v roce 2002, když na Západní břeh vtrhla izraelská armáda. To vzbudilo mezinárodní pozornost a bylo zřejmé, že chrám má výjimečnou a univerzální hodnotu,“ potvrzuje vyslankyně UNESCO Lousa Haxthausenová.

Video Chrám Narození Páně na seznam UNESCO?
video

Chrám Narození Páně na seznam UNESCO?

Až do šestidenní války, kdy získal Betlém pod svou kontrolu Izrael, město spravovalo Jordánsko. Před rokem 1967 se tam přistěhovali Arabové, kteří prchali z oblastí obsazených židovským obyvatelstvem. Dnes v Betlémě převažují muslimové nad křesťany.

Chrám Narození Páně
Chrám Narození Páně