V Peru objeveno obětiště civilizace Lambajeke

Lima - V severním Peru objevili archeologové na nalezišti Čotuna jedenáct set let staré reliéfy. Posvátné místo je v nebývale dobrém stavu a sloužilo patrně jako obětiště. Vědci řeší, jak unikátní nález zachovat. Chtějí ho ale taky zpřístupnit veřejnosti - a to už za dva týdny.

Starobylá peruánská civilizace Lambajeke podobné struktury stavěla z hlíny, proto je velmi rychle pohřbil čas. Když ale archeologové objevili tyto reliéfy, nestačili se divit. Zachovaly se díky tomu, že byly pohřbené v nánosech zeminy. Jejich výzkum pomůže vědcům odhalit tajemství stále málo probádané dávné kultury, která obývala oblast dnešního severního Peru asi mezi lety 950 až 1375 našeho letopočtu.

„Věřím, že jsme našli důkaz, že tato civilizace prováděla obětní obřady. Je pravděpodobné, že tohle je centrální atrium, kde vykonávali rituály. Nedaleko odtud jsme totiž našli pozůstatky 30 obětovaných žen,“ tvrdí ředitel Národního muzea Lambayeque Carlos Wester La Torre.

Video Vzácné nálezy v Peru
video

Vzácné nálezy v Peru

Rituální vraždy byly pro staré civilizace Střední a Jižní Ameriky typické. Podle představ původních obyvatel to byl jediný způsob, jak si usmířit Bohy, kteří pak pokaždé nechali druhý den znovu vyjít všemocné slunce.