Bellův přístroj poprvé v akci

New York - Psal se 10. březen 1876 a Alexander Graham Bell poprvé použil svůj telefon. „Pane Watsone, přijďte sem, potřebuji vás,“ uslyšel Bellův pomocník v laboratoři první větu přenesenou Bellovým přístrojem. Právě tento den lze totiž označit za největší Bellův úspěch, protože když 7. března Bell obdržel patent na svůj telefon, přístroj ještě nepřenášel hlas. To se podařilo až o tři dny později, kdy přístroj spojoval první patro s přízemím. U dolního stroje vyčkával Bellův asistent Watson, a když uslyšel památná slova, telefon byl na světě. Bell představil svůj telefon 25. června 1876 na stoleté výstavě v Filadelfii. Jeho vynález se tehdy stal hlavním exponátem výstavy i přesto, že lidé o něj nejevili zájem. Nicméně když Bell v roce 1922 zemřel, jeho vynález používalo už neuvěřitelných 22 milionů domácností po celém světě.

Bell však původně vůbec nezamýšlel vynalézt telefon, chtěl vyvinout speciální telegraf - přístroj, který by umožnil najednou přenést více zpráv a který dostal jméno harmonický telegraf. Na dovolené v roce 1874 v Ontariu Bell pak sestrojil ušní fonoautograf. Použil stéblo sena a ucho mrtvého muže – když mluvil do ucha, stéblo přenášelo zvukové vlny a Bell tak začal uvažovat o přenosu zvukových vln elektřinou. O rok později zjistil přenos zvuku mezi dvěma píšťalami v různých místnostech. Vypozoroval, že se zvuk podobný hlasu přenáší i po přerušení proudu, který byl následně generován slabým magnetickým polem. Princip telefonu byl na světě a Bell tak mohl v září 1875 začít psát podklady pro podání patentové přihlášky. Patent na vynález telefonu podal 15. února 1876, jen pár hodin před svým konkurentem a velkým rivalem Elishem Grayem. Bell pak 7. března 1876 měl v rukou schválený patent na telefon.

Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell

Přes technické úspěchy zůstal Bellův telefon zpočátku nepovšimnut. Jako komunikační prostředek si ho nikdo neuměl představit. Ani na světové výstavě roku 1876 ve Filadelfii nevzbuzovalo instalované zařízení zprvu žádnou zvláštní pozornost. Teprve když ho objevil brazilský císař a věnoval mu svoji vladařskou pozornost, rozpomenulo se vedení výstavy na Bellův exponát a udělilo mu zlatou medaili. Bell poté nelenil a začal se věnovat dalšímu rozvoji telefonu. Experimentoval s dálkovým spojením a 8. října uskutečnil rozhovor na vzdálenost 3 200 m mezi Bostonem a Cambridge.