Fukušimu postihla série bezpečnostních chyb

Tokio – Co se přesně dělo uvnitř pláště elektrárny Fukušima? Japonské úřady zveřejnily rekonstrukci série dramatických selhání mnoha bezpečnostních okruhů, která zapříčinila nynější katastrofu. V elektrárně došlo k několika výbuchům – explodoval vodík vznikající porušením paliva. Aby předešli dalšímu tavení paliva, snaží se teď technici z elektrárny chladit reaktor mořskou vodou.

Během běžné bezpečnostní kontroly elektrárny ještě před zemětřesením neodhalili inspektoři žádnou chybu. Ještě první minuty po pátečním zemětřesení dávaly závěrům expertů za pravdu. Všechno probíhalo podle předem určeného postupu – otřesy automaticky spustily bezpečnostní systém, do reaktoru vjely kontrolní tyče a nukleární reakce se zastavila.

Zastavení provozu ovšem neznamená konec nebezpečí. Palivové články zůstávají horké, hrozba nekontrolované jaderné reakce nepolevuje. Do reaktoru měla okamžitě začít proudit voda z chladicího systému, která by zajistila pozvolné vychládání tyčí.

Video Studio ČT24: Havárie ve Fukušimě
video

Studio ČT24: Havárie ve Fukušimě

V elektrárně nastává vážný poplach – voda do reaktoru neproudí. Kvůli zemětřesení je bezpečnostní okruh elektrárny odříznut od proudu. V záloze jsou ale ještě dieselové generátory – na pár desítek minut si posádka elektrárny může oddechnout, generátory pracují.

K zařízení stojícímu přímo na mořském břehu se blíží desetimetrová vlna tsunami. Její úder odstavuje i záložní systém. Zbývá jediné - ochlazovat páru, která v reaktoru vzniká, a znovu ji do něj v kapalné podobě vhánět. Jenomže vody, která jako poslední chrání reaktor před výbuchem, v systému ubývá. Experti bezvýsledně prohlížejí plány zařízení, které až do této chvíle považovali za nezničitelné. „Muselo dojít k úniku chladicí kapaliny. Mysleli jsme si, že naše opatření pro případ tsunami jsou adekvátní, ale to, co se stalo, jsme neočekávali,“ sděluje Akiro Amoto z Japonské komise pro atomovou energii.

Od nepředstavitelné katastrofy dělí elektrárnu poslední zoufalá operace - vhánění mořské vody do trosek reaktorových bloků. Za cenu obrovského nebezpečí a zřejmě i tragických zdravotních následků pro padesátku pracovníků, kteří se na něm podílejí.

Všechny japonské jaderné elektrárny leží na pobřeží. Jsou projektovány tak, aby odolaly zemětřesení i následným vlnám tsunami. Velikost páteční tsunami ale překonala všechny představy inženýrů a závažně poškodila bezpečnostní systémy elektrárny.