Mnoho povolaných, málo vyvolených: Italům se chce úřadovat

Řím – Castingovou show připomíná nábor nových zájemců o práci v italské státní správě. Do konkurzu na 113 míst ve vedoucí úřednické funkci se přihlásilo více než 58 000 lidí. Konkurzy se pro obrovský zájem uskuteční na římském výstavišti, kde jsou potřebné prostory pro denní příjem šesti tisíc kandidátů. Ti nejprve absolvují výběrové testy, pak tři písemné a jednu ústní zkoušku. Komise vybere 146 nejlepších, kteří absolvují placené zaškolování po dobu 18 měsíců. Poté už zamíří na jednotlivá ministerstva, na celní správu a do správy sociálního zabezpečení pouze 113 vítězů.

Jde o první příjímání nových zájemců o práci do státní správy od roku 2008. Většinu uchazečů tvoří obyvatelé okolí metropole a jihu země, který patří tradičně k nejchudším oblastem Itálie; 59 procent kandidátů jsou ženy a jen třetina má zkušenosti se zaměstnáním ve státní správě.

V zemi nyní dosahuje úroveň nezaměstnanosti 8,4 procenta, u mládeže je to ale čtvrtina až třetina.

Demonstrace v Itálii
Demonstrace v Itálii