Unie bojuje proti diskriminaci Romů

Brusel - Evropská komise bude dohlížet na integraci Romů v jednotlivých státech unie. Dohodli se na tom poslanci Evropského parlamentu. Až 12 milionů Romů je prý v Evropě diskriminováno. Prioritou je zavést závazné normy pro zajištění lepšího přístupu k zaměstnání, vzdělání, bydlení a zdravotní péči.

„Členské státy mají společnou odpovědnost za to, aby přestalo existovat vyloučení Romů ze škol, z pracovních míst, ze zdravotní péče a z bydlení. Nastal čas realizovat dobré úmysly pomocí konkrétních kroků. Za nejdůležitější považuji to, aby členské státy pomohly zajistit, že romské děti dokončí alespoň základní školu,“ řekla dnes eurokomisařka pro spravedlnost Vivian Redingová. 

„Trvalé vyloučení Romů v Evropě 21. století, založené na zásadách rovnosti, demokracie a právního státu, je nepřijatelné. Životní podmínky většiny romské populace a její vztahy s většinovou společností se v posledních letech ještě zhoršily,“ uvedl eurokomisař pro zaměstnanost a sociální věci László Andor. Ten žádá unii o více peněz na podporu integrace Romů.  

Eurokomisařka Vivane Redingová:

„Pilířem bude vytyčit si cíle pro romskou integraci. A ty musí vycházet ze specifik romských komunit v různých zemích.“

Podle průzkumu, který se uskutečnil v šesti zemích EU (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Slovensko), dokončí základní školu pouze 42 procent romských dětí, průměr všech dětí v EU je přitom 97,5 procenta. Střední školu vystuduje pouze desetina romské populace. Romové se s nerovným přístupem podle unie se setkávají i v bydlení či zaměstnání.

Brusel chce rok co rok vyhodnocovat, jak státy své plány plní. A všem dohromady nabízí přes 26 miliard eur, které by život romské menšiny pomohly zlepšit. Česko před lety prohrálo soud kvůli diskriminaci romských dětí. A kritice za to, že je posílá do zvláštních škol, čelí stále. Ministerstvo školství proto připravuje první kroky k integraci romských dětí do škol. „Ministerstvo školství připravuje vyhlášky, které by měly usnadnit začleňování romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu,“ říká vládní zmocněnkyně ČR pro lidská práva Monika Šimůnková.