Kniha pro mladé katolíky nechtěně nabádá k antikoncepci

Vatikán/Praha – Chyba v německo-italském překladu katechismu pro mladé věřící způsobila, že italská mutace knihy YouCat nechtěně nabádala k používání antikoncepce. Vatikán proto musel nechat italské vydání této publikace stáhnout. Kniha YouCat (Youth Catechism) se snaží prostřednictvím současného jazyka vysvětlit hlavní principy a myšlenky víry a vychází v pětadvaceti jazykových mutacích – včetně češtiny.

Originální publikace vyšla v Rakousku a při práci na italské verzi se překladatelé dopustili chyb. Největší diskuse vyvolaly otázky o plánování rodičovství. Otázka „Může sezdaný křesťanský pár kontrolovat počet dětí?“ byla přeložena jako „Může sezdaný křesťanský pár užívat metody kontroly početí?“ Odpověď katechismu zněla „Ano“, což mohlo evokovat povolení umělých metod antikoncepce, což je pro Vatikán nemyslitelná myšlenka. Nestaví se ale proti přirozeným způsobům bránění početí, například počítání plodných a neplodných dnů.

Další nepřesnosti vznikly v otázkách týkajících se eutanazie. „Němčina je velmi složitá, jak jsme zjistili už několikrát,“ podotkl mluvčí Vatikánu Federico Lombardi. Kniha se do oběhu vrátila až s přílohou uvádějící některé údaje na pravou míru.

Kniha vychází i v češtině, ovšem bez chyb

YouCat se formou otázek a odpovědí věnuje duchovním i světským záležitostem katolické církve. Obsahuje poučení o tom, v co a proč katolíci věří, jak by měli žít nebo jak by se měli modlit. V YouCatu jsou ovšem obsažena i jiná témata; nový katechismus popisuje povinnosti, které mají lidé zodpovědní za vedení podniků, nebo definuje, kdy je možné použít vojenskou sílu.

„Po listopadu '89 jsme vydali ve velkém nákladu tzv. velký katechismus, potom také stručnější, ale jsou to knihy, které jsou bez ilustrací,“ uvedl na adresu nové publikace, jež původně pochází z Rakouska, pražský arcibiskup Dominik Duka.

Citáty Bible a svatých jsou v knize doprovázeny drobnými hravými ilustracemi i současnými fotografiemi a grafické zpracování tak nabízí jednodušší cestu k porozumění víře. „To učení je tradiční. Je sice staré, ale stále nové a kniha je svým způsobem podobná tomuto učení - je zdánlivě stará, ale ve skutečnosti nová,“ uvedl ředitel sekce pro mládež České biskupské konference Vít Zatloukal.

Svatopetrské náměstí
Svatopetrské náměstí
Více fotek
  • Svatopetrské náměstí autor: Alžběta Vejvodová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2442/244179.jpg
  • Dominik Duka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2224/222325.jpg