Česko má zprůhlednit financování stran, říká Rada Evropy

Štrasburk/Brusel/Praha - Česká republika potřebuje zlepšit průhlednost financování politických stran a hnutí, vyplývá z dnešní zprávy Skupiny států proti korupci (GRECO). Tento orgán ustavený Radou Evropy (RE) zdůrazňuje mimo jiné nutnost zajistit snadnější přístup veřejnosti k finančním zprávám stran a častější sdělování informací o darech. Také poukazuje na nezbytnost celkově zlepšit nezávislý monitoring financování předvolebních kampaní.

„Významným charakteristickým znakem systému financování českých stran je štědré financování z veřejných zdrojů,“ píše se v 24stránkovém materiálu orgánu, jehož cílem je zlepšování způsobilosti členů bojovat s korupcí. I kvůli tomu skupina pro ČR připravila celou řadu doporučení, která by měla ke zvýšení transparentnosti financování českých politických stran přispět.

Kromě zlepšení přístupu veřejnosti k údajům o financování politických stran skupina například vypíchla potřebu účinnějšího a aktivnějšího monitorování financování předvolebních kampaní. Česko by podle ní mělo zajistit, že bude zaveden nezávislý mechanismus pro monitorování stran a jejich kampaní. Pro jeho fungování bude třeba zajistit jasný mandát i zdroje, soudí GRECO.

Česku by prý prospělo zavedení dalších přiměřených a pružných sankcí za porušování norem týkajících se fungování a financování politických stran nad rámec těch stávajících. ČR by měla také zvážit posílení nezávislosti auditorů, které „potvrzují“ účty stran a hnutí.

Skupina soudí, že by ČR měla přijmout i opatření k zajištění toho, že dary členů stran se adekvátně odrazí ve finančních zprávách o činnosti politických seskupení. Doporučuje rovněž, aby se vyžadovaly detailnější vysvětlení nákladů kampaní v ročních finančních zprávách. Vzhledem k tomu, že kampaně někdy vedou i jednotlivci, tak by se mělo zajistit, že ti budou v tomto směru podléhat podobným standardům jako politické strany.