Česko se stalo členem Rady OSN pro lidská práva

New York - Česko se na tři roky stalo členem Rady Organizace spojených národů pro lidská práva. Dostatečný počet hlasů získalo již v prvním kole dnešní volby, když se pro něj vyslovilo 148 ze 191 přítomných členských států. Česká republika kandidovala ve východoevropské skupině. O dvě volná místa se spolu s ní ucházelo ještě Rumunsko a Gruzie. Nakonec jako druzí uspěli Rumuni, kteří získali 131 hlasů. Pro zvolení bylo potřeba 97 hlasů. Gruzie jich získala jen 89.

V radě zasedne vedle Česka a Rumunska ještě 13 nových členů. Ze západní Evropy byly zvoleny Itálie a Rakousko. Za africké země získaly nejvíce hlasů Botswana, Kongo, Benin a Burkina Faso. Z asijských států jde o Filipíny, Indonésii, Indii a Kuvajt. Za Latinskou Ameriku a karibskou oblast v radě zasedne Chile, Kostarika a Peru. Vůbec nejvíce hlasů získala Indonésie, a to 184 hlasů, nejméně pak Rumunsko - 131 hlasů.

Úkolem rady je prosazovat a chránit lidská práva ve světě. Česko, jež ve své zahraniční politice na lidská práva klade velký důraz, se chce zaměřit na několik priorit. Hodlá například prosazovat, aby se do rady nedostávaly země, jež samy lidská práva porušují. Chce také, aby rada adekvátně reagovala na případy porušování lidských práv. Mezi další priority patří svoboda projevu či zákaz mučení.

O členství mělo Česko zájem už před třemi lety, ale v té době nechtělo soutěžit se Slovenskem, které se tehdy členem sedmačtyřicetičlenné rady stalo. Slovensku, které spolu s Ukrajinou nyní v radě končí, Česká republika v roce 2008 pomohla ke zvolení tím, že svoji kandidaturu stáhla.

Česko by se nyní chtělo podílet na zlepšení fungování rady pro lidská práva, která je často kritizována kvůli tomu, že v ní zasedají státy porušující lidská práva. Nyní je tak například členkou rady Kuba. Podle českých diplomatů se ale pohled na radu mění a tato instituce je stále více vnímána jako orgán přímo ovlivňující zahraniční politiku. Její postoj k Libyi otevřel cestu k rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která umožnila letecký zásah na ochranu civilistů v zemi.