Protidrogová komise doporučuje: Legalizujte drogy

New York – Celosvětová válka proti drogám skončila neúspěchem a státy by měly zvážit legalizaci marihuany nebo i dalších drog, aby oslabily mezinárodní zločinecké organizace. Ve své závěrečné zprávě to tvrdí Globální komise pro drogovou politiku. Mezi 19 členy komise jsou například bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan nebo někdejší vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana.

„Důkazy jednoznačně ukazují, že represivní strategie nevyřeší problém s drogami a že válka proti drogám nebyla vyhrána a ani být vyhrána nemůže,“ uvádí zpráva. „Obrovské výdaje na kriminalizaci a na represivní opatření zaměřená proti výrobcům, pašerákům a uživatelům nelegálních drog jednoznačně nepomohla účinně omezit nabídku ani spotřebu narkotik.“

Komise se odvolává na údaje OSN, podle nichž mezi lety 1998 a 2008 vzrostla spotřeba většiny druhů narkotik. Opiátů se spotřebovalo o 34,5 procenta víc, kokainu o 27 procent víc a konopných drog o 8,5 procenta víc. Komise také podotýká, že kdykoli se podařilo odstranit nějaký zdroj drog nebo nějaký mezinárodní kartel, který s nimi obchodoval, téměř okamžitě ho na trhu nahradila konkurence.

Video Studio ČT24: Boj proti drogám ztroskotal
video

Studio ČT24: Boj proti drogám ztroskotal

Komise: Legalizujte marihuanu

Dokument dále vyzývá mezinárodní společenství, aby hledalo jiný způsob omezení užívání drog než kriminalizaci uživatelů narkotik. Podle komise by vlády neměly trestat lidi závislé na drogách, kteří nepředstavují nebezpečí pro své okolí. Těmto uživatelům narkotik by naopak měly nabídnout zdravotní péči.

Komise dále doporučuje legalizovat marihuanu a případně i další drogy. Tím by se podle ní omezil vliv organizovaného zločinu. Podle komise se ukázalo, že dekriminalizace drog nevede k růstu jejich spotřeby. Ve zprávě komise nicméně zdůrazňuje, že by státy měly investovat do prevence a především mládež od užívání drog odradit.