Znaková řeč se poprvé stala druhým státním jazykem

Reykjavík – Poslanci islandského parlamentu jednomyslně schválili zákon o zavedení druhého státního jazyka po islandštině. Stal se jím jazyk znakový, a Island je tak prvním státem, který se k takovému kroku odhodlal. V řadě zemí je sice znaková řeč zakotvena v zákonech či dokonce v ústavě, státním jazykem se ale stává zatím jen na tomto severském ostrově.

Krok zastupitelů s uznáním přijala komunita islandských neslyšících, která prý o změnu v zákonech usilovala dvacet let. Napříště mohou neslyšící Islanďané v dokumentech uvádět znakový jazyk jako svůj první jazyk.